Zpět na články

Z finančního auditu do čela brněnského IT týmu

Vašek Ruml obléká modré barvy více než šest let. Na podzim roku 2015 nastoupil do oddělení Audit Service Group (ASG) ještě jako student Mendelovy univerzity v Brně, avšak po čtyřech letech práce ve finančním auditu se rozhodl pro změnu. V současnosti má za sebou již druhou sezónu v oddělení Information Technology Advisory (ITA) a v roli in-charge a team leadra pomáhá s rozvojem a expanzí brněnského týmu.

Moje začátky v KPMG

Při studiu na Mendelově univerzitě v Brně jsem si pro svoji první seriózní pracovní zkušenost vybral oddělení ASG. V té době to již bylo rozběhnuté oddělení, které pomáhalo kolegům z finančního auditu převážně s přípravou auditní dokumentace a kontrolou účetních závěrek. Stejně jak rychle jsem získával cenné pracovní zkušenosti, tak rychle rostlo i oddělení samotné, což nutně vyústilo ve změnu systému řízení lidí v rámci takto expandujícího celku. Po dvou letech od mého nástupu do ASG bylo oddělení rozděleno na jednotlivé týmy a já měl tu čest se stát jedním z historicky prvních team leaderů.

Období zlomu

Nutno uznat, že pozice team leadera a team leaderování obecně pro mě bylo impulzem, který jsem v té době potřeboval. Ačkoliv je práce v ASG hodně rozmanitá a nabízí širokou paletu jednotlivých dílčích úkolů, přeci jen jsem po pár letech pociťoval, že se úkoly více či méně opakují a prostor pro růst se začal rychle zmenšovat. Možnost věnovat se týmu a lidem v něm se mi velmi zalíbila a začala mě naplňovat i po pracovní stránce. Postupem času jsem ale zjistil, že práce team leadera v oddělení ASG má svoje limity. Nad prací s lidmi začalo opět převažovat zpracovávání dílčích úkolů v rámci běžné agendy, a tak jsem se rozhodl pro změnu.

Když jsem se rozhodoval, co dál dělat

Osobně jsem cítil, že čistě finanční audit není úplně to, co by mě naplňovalo. Jsem člověk, kterého kromě financí baví i práce s čísly, excelem nebo datově-analytickými nástroji. V rámci práce v ASG jsem si mohl vyzkoušet i administrování aplikace, konkrétně ticketovacího nástroje ServiceDesk. Práce to byla velmi zajímavá. Ačkoliv jsem s administrováním neměl já, ani moji kolegové žádné zkušenosti, tak se nám povedlo, a to mnohdy samostudiem nebo v některých případech i způsobem pokus-omyl, osvojit problematiku přidělování/odebírání přístupových práv uživatelů nebo řízení rolí. Pomáhal jsem vymýšlet a následně implementovat změny a úpravy nástroje, aby odpovídal požadavkům oddělení. V omezené míře jsme spolu s kolegy vymýšleli a sepisovali skripty, které nám pomohly nástroj více rozvíjet. Po všech těchto zkušenostech jsem tak dospěl k závěru, že práce, která by v sobě zahrnovala jak finance, tak IT, by mohla být ta pravá.

Skloubení financí a IT

Při pročítání nabídek práce a po několika pohovorech jsem začínal být docela skeptický. Naprostou většinu nabídek pojil jeden zásadní požadavek na kandidáta, a tím byly praktické zkušenosti v oblasti IT, jako je znalost konkrétních IT procesů nebo programovacích jazyků. Při začínajícím propadání zoufalství se jednoho dne z ničeho nic objevila nabídka práce v oddělení ITA (tehdy ještě pod bývalým názvem IRM, Information Risk Management), které plánovalo expandovat i do moravské metropole. O ITA oddělení a o náplni práce, kterou dělají, jsem v té době již měl určité povědomí. Ačkoliv jsou oddělení ASG a ITA a jejich agendy odlišné, přeci jen existovala jedna oblast, kde se potkávaly. Již několik let tu existovala spolupráce na kontrole a testování účetních deníků, tzv. Journal entries. A jelikož práce v ITA nebyla a není podmíněna zkušenostmi či hlubší znalostí oblasti IT, rozhodl jsem se to vyzkoušet.

Nábor a první rok v novém týmu

Po projevení zájmu z mojí strany i ze strany některých dalších kolegů v ASG byla domluvena schůzka se seniorním in-chargem ITA týmu. Ten nám jako potenciálním zájemcům tým více představil a vysvětlil, v čem práce spočívá nebo co od ní můžeme očekávat. Ve své podstatě se jednalo o takové neoficiální první kolo pohovoru, po kterém následovalo kolo druhé – ověření si našich znalostí, logického a analytického uvažování a samozřejmě angličtiny. Po úspěšném absolvování druhého kola následovala poslední část, kterou byl pohovor s manažery ITA oddělení. Všechno dobře dopadlo a mohli jsme si „plácnout“ (i když jen virtuálně přes Teams kvůli probíhající pandemii).

Třemi koly pohovorů úspěšně prošli i další dva kolegové z ASG, a tak již nic nebránilo vzniku brněnského ITA v celkovém počtu tří členů. Po nástupu proběhlo krátké zaučení a seznámení se s procesy, které jsme k práci potřebovali. Netrvalo dlouho a dostal jsem se k první zakázce. Velice dobře si vzpomínám, že po prvním kontaktu s klienty a podkladovými dokumenty jsem měl pocit, že nic neumím, nic nevím a začínám vlastně od píky. Docela tvrdé zjištění po čtyřech letech ve firmě. Když se nad tím zpětně zamyslím, tak to do jisté míry byla pravda, opravdu jsem byl zase na začátku. Obrovským plusem nicméně bylo, že jsem ve firmě již pracoval a znal jsem její interní procesy a systémy. Pokud k tomu přidáte snahu se něco naučit, IT vás zajímá a chcete se v této oblasti rozvíjet, jste pracovitý a zodpovědný, pak zvládnete přechod z finančního auditu do ITA i bez IT backgroundu.

Moje první sezóna uběhla neskutečně rychle. Nemalý vliv na tom měla i velká změna v osobním životě, kdy se ze mě stal táta. Celkově to byla velká jízda po pracovní i osobní stránce. A ačkoliv je práce v sezóně opravdu hodně, vždycky se můžete spolehnout na svoje kolegy. Správně se říká, že to je přeci vždycky o lidech. V ITA vím, že se můžu na seniorní kolegy z řad in-chargů spolehnout a že se na ně mohu kdykoliv obrátit s prosbou o radu nebo pomoc.

Budoucnost ITA v Brně

Aktuálně mám za sebou již druhou sezónu, první v pozici in-charge a od přelomu roku i team leadera brněnského týmu. Tým se v druhé sezóně rozšířil na šest lidí a ačkoliv jsme všichni kluci, určitě bychom se nebránili ani dívčímu elementu. Pro příští sezónu plánujeme rozšířit naše řady o dalších minimálně pět jedinců. Na podzim letošního roku se navíc brněnská kancelář KPMG přesouvá do nových prostor Vlněny a jsem moc rád, že toho bude součástí i stále se rozšiřující ITA tým.

Pokud tě práce v ITA týmu zaujala, tak se podívej na naši volnou pozici a dej nám o sobě vědět.

Volné pozice