Tvůj začátek neboli Intro v KPMG

Mnozí z vás se nyní patrně zamýšlí nad tím podivným slovem „Intro“, které jsem použila v samotném názvu článku. Neboj se, o žádný nepatřičný výraz či nemístné vyjádření se nejedná. Naopak, pokud se tvé „budoucí já“ rozhodne připojit se ke KPMG stejně tak, jak jsem učinila před více jak jedním měsícem já, o tomto slově toho v prvních momentech uslyšíš opravdu hodně.

Intro totiž představuje tvůj zpravidla úplně první měsíc, ve kterém již vystupuješ v pozici člena jednotné KPMG posádky. Určitě se nejedná o období, které by bylo potřeba se nějak děsit. Spíše se bude hodit, když připravíš mozkové závity tak, aby byly schopny pojmout co nejvíce užitečných informací. Intro jako takové zahrnuje především školící bloky zaměřené na určité oblasti daní, nebo ta více technická část obsahuje např. školení na MS Office. Zároveň jsou do Intra zakomponovány, dá se říci, takové odlehčující prvky, které by tě asi nyní ani nenapadly. Hned se k nim dostanu.

Školím se, učím se - dnes, zítra, v podstatě neustále

Daňová školení, spolu s částmi na MS Office, se budou v rámci Intra připomínat přibližně po dobu tří týdnů. Méně technické bloky, zdali to tak lze nazvat, zahrnuté rovněž do Intra, jsou věnovány záležitostem zaměřeným na to, tě informovat, jak to chodí i v jiných odděleních a částech firmy, se kterými bude tvá práce během běžného daňového dne velice často a úzce propojena.

Však také školením, ať už technickým (viz daně, MS Office, apod.) či jiným, se zkrátka a dobře nevyhneš asi nikde. Velmi pozitivním faktem na tom celém ovšem je, že nikdo neočekává, že již všechno (a to nejen) z daní od A do Z obratně ovládáš. Školení jsou na koncentraci a na přemíru informací poměrně náročná, ale nakonec si uvědomíš, že to moc jinak udělat ani nejde. Nicméně v rámci Intra, na tebe čeká i trochu prostoru na oddech, který tu ryze školící část výrazně zpestří. Už se k tomu blížím.

To nejlepší na konec

Ta část, kde si od těch náročných školení odpočineš, je zastoupena jedním a zpravidla posledním týdnem v rámci Intra, který absolvuješ mimo pražskou kancelář. My ji strávili v hotelovém resortu zvaným Equitana. Tam se pasuješ do role „english speakera“ a trochu jednak zužitkuješ již nabyté vědomosti z angličtiny, za druhé jich spoustu nových získáš v rámci tři dnů, během kterých ti bude angličtina dopřávána.

A samozřejmě - hotel! Denní a především večerní zábava tam je, a vždy se na ni všichni těší. Bezesporu skvělá příležitost poznat všechny s tebou nové příchozí kolegy, nejen z oddělení daní, ale i auditu a zároveň nebudeš ochuzen o přátelské popovídání u sklenky vína či piva s těmi v KPMG nejpovolanějšími, a to s partnery společnosti v rámci jednoho večera, kdy přijedou na resort za tebou.

Tohle všechno tě jednou může čekat taky, stačí se podívat na volné pozice a dát nám o sobě vědět.