Stáž v Škótsku? Prečo nie?!

Tvrdá práca, poctivosť, snaživosť a zodpovednosť úrodu prináša. O tom vie svoje Veronika Vozáriková, ktorá nastúpila do Risk Consultingu v roku 2016 a tento rok mala možnosť vyskúšať si 4 mesiace práce priamo v Edinburghu. Poďme však pekne po poriadku...

Kedy a na akú pozíciu si do KPMG nastupovala? Ako si sa k tejto práci dostala? 

Do KPMG som nastupovala v lete 2016 ako Business Analyst do oddelenia Risk Consulting, konkrétne do pododdelenia Information Risk Management (IRM). Ešte počas štúdia na bakalárskom stupni ma veľmi zaujala oblasť riadenia rizík a KPMG som poznala v rámci svojich mimoškolských aktivít vďaka neziskovej študentskej organizácii. Na webe som našla otvorenú pozíciu v rámci riadenia rizík v KPMG, prihlásila som sa a aj napriek tomu, že som ešte len končila bakalársky stupeň, vyšlo to. Prvé dva roky som pracovala na čiastočný úväzok popri magisterskom štúdiu na VŠE.

Najprv som sa chcela venovať reguláciám v oblasti bankovníctva, aktuálne však mali pre mňa voľné miesto v IRM a vzhľadom k téme mojej bakalárskej práce ma senior manažérka, s ktorou som mala pohovor, presvedčila, nech to skúsim. Začala som sa tu učiť nové veci a začalo ma to baviť, do dvoch rokov som sa tu vypracovala na konzultanta.

Čomu sa vlastne v IRM venujete?

Počas auditnej sezóny pracujeme na IT časti štatutárnych auditov, čo znamená, že kontrolujeme, či informačné systémy spĺňajú dostatočné požiadavky na to, aby sa kolegovia z finančného auditu mohli spoľahnúť na ich správne fungovanie. Tieto požiadavky sa každoročne zvyšujú po vzore západnej Európy a rastúcich regulatórnych požiadavkách. Okrem toho sa IRM venuje dátovej analýze a rôznym poradenským projektom v oblasti IT. Práca je skutočne veľmi rôznorodá a zaujímavá.

A teraz to najzaujímavejšie – kam a ako sa Ti podarilo pracovne vycestovať?

Celá akcia prebehla veľmi rýchlo. KPMG je medzinárodná spoločnosť a vďaka tomu majú naši partneri a manažéri kontakty v iných KPMG kanceláriách. Počas IRM auditnej sezóny zrovna potrebovali výpomoc do Škótska a keďže som v tom čase bola vhodný kandidát, bola mi ponúknutá táto príležitosť. Do týždňa sa odohral telefonát s budúcimi škótskymi kolegami a čoskoro bolo jasné – v blízkej dobe odídem do Edinburghu. Do mesiaca som vycestovala a celkovo som tam strávila január až apríl.

IMG-2465

Ako sa ti tam pracovalo a akí ľudia boli okolo Teba?

V Škótsku (a všeobecne v UK) je na audit a teda aj na jeho IT časť alokovaný väčší rozpočet než v ČR, takže je väčší priestor ísť do detailu. Bol tam tým pádom väčší tým IRM manažérov, ktorí na zákazku dohliadali. Ja som pôsobila na pozícii Assistant Manager a celý čas som pracovala na veľkej zákazke – podpore skupinového IT auditu pre medzinárodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti energetiky. Tým, s ktorým som pracovala, sa skladal nielen z ľudí z UK, ale z rôznych zemí sveta (US, Čína, India, atď.). Sú to zaujímaví a pracovití ľudia, za ten čas sa stali mojimi blízkymi priateľmi, s ktorými som doteraz v kontakte. Všeobecne som si Edinburgh zamilovala, Škótsko je nádherné a stráviť tam pracovne štyri mesiace bola skvelá skúsenosť.

e3a9b42e-355c-4f8a-9734-376b68df5934

Ako vidíte, v KPMG máte neobmedzené možnosti, čo sa týka práce. Pri pozitívnych hodnoteniach existujú možnosti krátkodobých aj dlhodobých stáží, nie je to však samozrejmosť a Veronika bola prvá osoba v IRM, ktorej sa práve naskytla takáto príležitosť. Pokiaľ ťa zaujíma intenzívna škola biznisu a chceš sa rozvíjať, mrkni na web voľných pracovných pozícii. A prečo práve KPMG? Lebo za krátky čas sa naučíš veľmi veľa, ako hovorí Veronika. Ďakujem Veronike za čas pri tomto rozhovore.

Ak ťa práca v IRM oblasti láka, mrkni na voľné pozície tu.