Seniorská hierarchie v auditu KPMG

Jestli znáte seriál „Suits“ nebo jiný seriál z korporátního prostředí, tak vám bude povědomá i organizační struktura v KPMG. Naše pozice by se daly rozdělit na juniorské, seniorské, manažerské a tu nejvyšší, partnerskou, kde se určuje směřování firmy.

Napříč pozicemi se u nás používají dva termíny - team member a in-charge. Team member je nepřekvapivě člen týmu, který dostává úkoly od in-charge. In-charge řídí operativně celou zakázku a má za ní primární zodpovědnost. Pro zjednodušení můžeme říct, že na juniorských pozicích jste team membeři a na seniorských pozicích se z vás stává in-charge. Může se však stát, že zkušenější a šikovnější auditní analytici vedou zakázky jako in-chargové. Také se může  stát, že pracujete na náročné zakázce ve velkém týmu a jako senior jste team member. Každá zakázka má tedy jednoho in-charge a počet team memberů je různý podle velikosti zakázky.

Seniorské pozice

Na seniorských pozicích se od Vás očekává o řád víc než na juniorských. Jako junioři jste dostali to-do list a pracovali jste na svěřených úkolech. Senior už  celou zakázku plánuje a řídí. Zhruba po dvou až třech letech se z vás v KPMG stane senior. V KPMG mají seniorské pozice 3 úrovně:

Senior 1 (S1)

Říka se, že přechod z auditního analytika na seniora je ten nejnáročnější. Senior (jako in-charge) řídí operativně celou zakázku - je prostředníkem nejen mezi klientem a manažerem zakázky, ale také mezi manažerem a týmem. In-charge nejprve zakázku naplánuje a doladí auditní přístup s manažerem a partnerem zakázky. Domluví také s klientem naši návštěvu a podklady, které od klienta budeme potřebovat. Poté informuje svůj tým o společné zakázce a předá team memberům všechny podstatné informace a to-do list. Práci po svém týmu kontroluje a v plnění úkolů celému týmu pomáhá. Po skončení zakázky, provede kontrolu celé auditní dokumentace a vše předá ke kontrole auditnímu manažerovi.

Jako senior už máte doopravdy velkou zodpovědnost – za svůj tým i za celou zakázku. Jelikož jste prostředníkem mezi všemi, tak musíte být naprosto všestranný. Musíte umět řídit tým – správně úkolovat, motivovat, být k dispozici a pomáhat. Musíte umět pracovat a komunikovat s klientem. Jako senior jste v podstatě hlavním reprezentantem KPMG. Jste u klienta po celou dobu auditní práce, komunikujete s finančními řediteli, s vedoucími controllingu, s účetním či obchodním oddělením. Jak vás budou lidé vnímat, takový si udělají obrázek o KPMG. 

Senior 2 (S2)

Rozdíl mezi S1 a S2 je obdobný, jako u AA1 a AA2. S1 by měl začínat na jednodušších zakázkách, s menšími týmy a (při troše štěstí) i menšími problémy. Od S2 se již očekává, že zvládne náročnější a větší zakázky. Například s náročnějším projektovým řízením, zakázky založené na IFRS atp.

Supervisor

Poslední seniorskou pozicí je supervisor. Ti u nás vedou ty nejnáročnější zakázky, jako například velké skupiny společností nebo zakázky, u kterých je předpoklad rozsáhlých teoretických i praktických znalostí a zkušeností.

Na tyto pozice navazují pozice manažerské. Zatím se necítím být úplně kompetentní vám on nich teď něco říkat, ale když se podíváte se na otevřená výběrová řízení u nás v auditu, tak si o nich za pár let možná povíme něco osobně. Nebo se přijď podívat na naše auditní workshopy, na kterých ti vysvětlíme všechno, co tě může v oblasti auditu zajímat, a budeš si moci vyzkoušet, jak audit probíhá.