První dny daňového poradce

Na to, jak standardně vypadá první měsíc působení v KPMG, jsme se podívali v jednom z předešlých článků. Určitě se ale ptáš, co bude následovat. Na tuhle otázku se ti pokusím v následujících odstavcích poskytnout odpověď.

Rotace po jednotlivých týmech

Přibližně první půl rok tě čekají rotace po jednotlivých daňových odděleních. Celkem jich máme sedm a ty navštívíš šest z nich. Vždy po dobu dvou týdnů, budeš poznávat členy týmu a seznamovat se s jejich prací. Tvoje první dny tak budou specifické podle toho, v jaké části daní budeš začínat.

První chvíle v daňové skupině

Obecně vzato, ať už začneš ve skupince zaměřené na daň z přidané hodnoty, na fyzické osoby či v jakékoliv jiné, budou to tvé první dny v kancelářích KPMG. A jelikož se jedná o první momenty, nikdo samozřejmě nečeká, že ihned sestavíš daňové přiznání, vyřídíš veškerou korespondenci, sepíšeš stanovisko, atd. Tvým hlavním úkolem bude seznamování. A to jak s velkou spoustou nových kolegů, tak také s jednotlivými procesy, které jsou pro danou skupinu typické.

A jak bude tvůj start konkrétně vypadat?

Tak nejprve tě přivítáme mezi nás. Dostaneš také na pomoc jednoho z kolegů, který ti na meetingu podá základní informace o fungování skupinky. Postupně ti i další zkušenější kolegové budou zadávat konkrétní úkoly, aby ses co nejdřív zapojil do dění a poznal práci, která je pro oddělení typická.

Nečekej nějakou podřadnou práci

Mnohé úkoly budou probíhat už naostro. Jiné, náročnější, si vyzkoušíš alespoň nanečisto (např. daňové přiznání mimo sezónu, tj. v době kdy jsou již všechna řádně zpracována). Cílem těchto rotací je, aby tě tví kolegové seznámili s co nejvíce principy a procesy. Ty tak získáš jasnou představu o tom, jak konkrétní oddělení funguje a čím se reálně zabývá. 

Ptát se, ptát se, ptát se…

Nejen v prvních dnech oceníme tvůj proaktivní přístup, úsilí a zájem. Nových lidí a nových informací bude kolem tebe bezpočet a je zapotřebí se v tom zorientovat a udělat si pořádek. Takže pokud něčemu nerozumíš, budeme rádi, když se budeš ptát. Klidně třikrát. Všichni jsme jednou byli noví, takže chápeme, že začátky jsou náročné. Za otázky ti tak hlavu rozhodně nikdo neutrhne.

Samá práce a žádná zábava? 

Protože se rádi tmelíme a poznáváme i v jiných situacích než v práci, vždy se snažíme pro nováčky vymyslet nějakou mimokancelářskou činnost, při které je prostor na přátelské popovídání a probrání jakýchkoli témat. Může to být společný oběd, večerní posezení či sportovní aktivita. V minulosti jsme například vyrazili na karlínský Oktoberfest.

Pokud se ti taková představa pracovního startu líbí, podívej se na volná místa v daních a dej nám o sobě vědět.