Proč vlastně existuje audit?

Tentokrát se na audit podíváme trochu technicky. V oddělení auditu se zabýváme zejména statutárním auditem. Statutárnímu auditu rozumějte jako auditu stanoveným zákonem. Konkrétně jde o Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví. V § 1b platného znění zákona jsou specifikovány druhy účetních jednotek a v § 20 je určena jejich povinnost k ověření účetní závěrky auditorem. Podle § 1b zákona se účetní jednotky dělí na mikro, malé, střední a velké. Rozhodující je překročení alespoň dvou ze tří níže uvedených kritérií.

1Jejich vztah k auditu je podle § 20 zákona následující:

2

Zábava co? Nebojte se, nečekám že byste si z toho něco zapamatovali. Tyhle informace se vám však budou hodit. Až se k nám přihlásíte do výběrového řízení, užijete si všechna kola a my vás  přijmeme do týmu, začne se vás okolí ptát, co je to audit a proč vůbec existuje. Odpovědět na tuhle otázku není snadné, můžete to ale zkusit s následujícími typy odpovědí:

Upřímná

Statutární audit existuje, protože prostě existuje zákon, který ho nařizuje.

Praktická

Statutární audit ověřuje účetní závěrky (účetnictví, procesní i finanční stránku) větších společností a existuje proto, abychom všichni mohli více věřit větším společnostem – našim zaměstnavatelům, naším investicím i našemu okolí.

Romantická

Statutární audit existuje proto, aby svými zjištěními napomáhal zdravému podnikatelskému prostředí, ověřovaným společnostem nabízel možnosti ke zlepšení a hlídal velké společnosti, aby nám ve svých finančních výkazech nelhaly.

Tak co, kterou si vyberete vy? Nejlepší určitě bude, když přijdete na náš poslední auditní workshop tohoto roku, kde se budeme auditu věnovat nejen teoreticky, ale i prakticky. Na workshopu se během 6 hodin dozvíte všechno, co by vás o auditu mohlo zajímat. Tak na viděnou v KPMG!