Pravidla týmové hry

Lidé nás obklopují a ovlivňují v podstatě neustále, a to i ve chvíli, kdy s námi nejsou fyzicky přítomni. V pracovním životě tomu není jinak – téměř na každé pracovní pozici dnes budete alespoň někdy pracovat v týmu. Proto je vhodné být dobrým týmovým hráčem, k čemuž vám pomůže, budete-li znát základy fungování týmu.

Pracovat s druhými v týmu obnáší něco trochu víc, než co stojí pouhý běžný kontakt. Pro některé je to snadné, pro jiné možná až téměř nemožné. Práci v týmu totiž ovlivňuje velké množství faktorů – jedním z nich je fakt, že ne s každým si člověk sedne, ne každý je mu příjemný. I v týmu se, stejně jako v běžném životě, střetávají různé osobnosti, různé pohledy na věc a různé představy o tom, jak by mělo finální provedení práce vypadat.

Pracovní tým, nebo pracovní skupina?

Rozlišování pracovního týmu a pracovní skupiny je důležité proto, že týmy se vyznačují některými specifickými charakteristikami. Jsou náročnější na správné fungování, pokud ale fungují tak, jak mají, dokážou být vysoce efektivní. Oproti tomu skupiny vyžadují hlavně kvalitního manažera. Není však důležité, aby spolu komunikovali jednotliví členové, spíše všichni komunikují s vedoucím týmu. 

Tým pracuje na jednom konkrétním úkolu a dle potřeby bývá složen z různých typů pracovníků tak, aby byly pokryty všechny oblasti, které úkol pro své splnění vyžaduje. Takto sice může fungovat i pracovní skupina, avšak v ní obvykle každý pracuje na své části úkolu a koordinováni jsou nadřízeným. V týmu jsou pracovníci obvykle více propojeni a vzájemně spolu kooperují. Ve skupině tedy lidé většinou pracují více individuálně, zatímco tým je zaměřen spíše kolektivně. V týmu také bývá vyšší pocit sounáležitosti s ostatními.

Zásadní rozdíly mezi týmem a skupinou výborně vystihuje následující tabulka:

tabulka

Komunikace v týmu

Protože každý přistupuje k týmové práci trochu jinak, je potřeba s tím nějak pracovat. Pro odvedení dobré týmové práce je absolutně nezbytná a nutná komunikace mezi členy týmu. Je to jediný způsob, jak se ujistit, že jsou všichni členové na stejné vlně a postupují správným směrem. Vzájemným nepochopením se totiž práce v týmu může stát vysoce neefektivní záležitostí, která může trvat déle, než kdyby danou práci dělal jen jeden člověk.

Ptejte se. Je dobré mít přehled o práci ostatních členů týmu a dávat jim informace o stavu té své. Pokládejte tzv. otevřené otázky – tedy ty, na které není možné odpovědět pouze ano/ne (např. „Jak by podle vás měl konkrétně výsledek vypadat?“). Pokud je to možné, dělejte pravidelné meetingy, kde každý z kolegů představí, jak pokročil se svojí prací, a případně také to, co by od ostatních potřeboval (tzv. „status meetingy“).

Konflikty v týmu

Je zcela normální, že ve skupině lidí různých názorů a profesí dochází ke konfliktům. Konflikt je zcela přirozená záležitost a často může mít pozitivní dopady (například pročištění atmosféry či ujasnění rolí). Každý z nás může zvolit různé strategie, jak se ke konfliktu postavit – můžeme jít do přímého střetu, ustoupit a souhlasit s návrhem toho druhého, snažit se dohodnout na kompromisu, či ze situace zcela odejít (případně až předstírat, že problém neexistuje). Nedá se říci, že by některá ze strategií byla lepší než jiná a obecně účinná. Vždy záleží na konkrétní situaci. Obecně je však vhodné nepoužívat útočné či manipulativní praktiky – nejen že tak odvádíme téma od problému, který je třeba řešit, ale navíc vytváříme napětí v týmu. Doporučujeme využít např. metody nenásilné komunikace (více v modulu „Efektivní komunikace“).

Pokud chcete zvládat týmovou práci na jedničku, projděte si bezplatný kurz na naší online akademii Youniversity.cz. 

Pokračovat