Práca KPMG pre poisťovne

Ako vlastne žije bežná poisťovňa? Aké oddelenia má? Ako jej pomáhame v KPMG? Vysvetľovať pojmy ako poistná zmluva, poistník, pojistený a poisťovateľ by príliš záživné nebolo. Čo však pojmy ako gap analýza, akčný plán a projektový manažér? V dnešnom článku vám popíšem, ako funguje život v poisťovni a ako im pomáha KPMG. Poďme na to!

Život v poisťovni

Aké oddelenia vlastne v poisťovni sú? Pod vedením sú jednotlivé oddelenia – ako napr. financie, aktuári, controlling, IT. V KPMG pomáhame v poradenských projektoch hlavne aktuárom, ale aj IT. Keďže život v poisťovni je hlavne o pravidelnom reportovaní pre rôzne účely, je potreba byť na tento proces kvalitne pripravený, mať jednotlivé úkony čo najviac zautomatizované a mať vo všetkom prehľad, keďže na reportovaní sa podieľajú viac oddelení a jedná sa o kooperáciu. Okrem povinných mesačných či štvrťročných závierok sa robí koncoročná finančná závierka, ktorá sa stáva predmetom auditu. Auditom sa v KPMG zaoberá tiež viac oddelení, pomáhajú aktuári či IRM team (information risk management team).   

Virtuálny svet

Okrem reportovania poisťovňa vytvára business plány do budúcna, počítajú rôzne modely poistných zmlúv, snažia sa simulovať realitu. Čo najviac sa automatizujú, čo len ide. Automatizácia v konečnom dôsledku môže pomôcť aj klientovi poisťovne. Predsa len, pre klienta je najjednoduchšie naklikať poistenie na diaľku bez nutnosti fyzickej návštevy pobočky. V dnešnej dobe vznikajú chytré poistenia, ktoré vám cenu poistného prispôsobujú vášmu životnému štýlu. Predstavme si, keby všetko fungovalo tak hladko ako v tomto videu.

Pomoc KPMG poisťovniam

Najväčšiu rozmanitosť nám však dávajú poradenské projekty, kedy môžeme poisťovniam pomáhať so zavádzaním nových účtovných štandardov, s architektúrou IT riešení, so zefektívňovaním procesov,  a tiež s implementáciou nových regulatórnych požiadaviek. Štandardne sa pri zmene nového účtovného štandardu najprv vykonáva tzv. gap analýza, kde sa analyzujú rozdiely stávajúceho stavu vs. teoretického stavu po aplikácii nového štandardu. Z neho vytvoríme tzv. akčný plán, ktorý obsahuje jednotlivé úlohy pre poisťovňu. Potom si už len rozdelíme, ktoré činnosti urobí sama poisťovňa a s ktorými im pomôže KPMG. Každý projekt musí mať tzv. projektového manažéra, ktorý dohliada na celkový priebeh a prezentuje vedeniu  firmy významné mílniky.

Napíšte nám

Ak vás čokoľvek ohľadne práce v KPMG pre poisťovne zaujíma, neváhajte, a spýtajte sa. Ak ste prišli na to, že je to pre vás to pravé orechové a chceli by ste sa podieľať na veľkom svete businessu, dajte nám o sebe vedieť. Tak na videnou nabudúce.