Zpět na články
Risk Consulting

Práca aktuárov v KPMG

2. července 2018

V nedávnom článku som ti stručne načrtol, akej práci sa tu venujeme. Dnes ti konkrétne popíšem niektoré druhy našej práce, podrobnejšie audity a rezervy na zamestnanecké benefity, akú máme štruktúru organizácie riadenia zákaziek, aby si vedel, čo môžeš u nás čakať.

Audity

Najprv spomeniem tento typ zákaziek. Pracujeme pre našich klientov - poisťovne. Pozor, netreba sa nechať zľaknúť slova audit. Na to máme auditorov v oddelení Financial Services. My ako aktuári vykonávame časť auditu poisťovní mapujúcu rezervy, ktoré prepočítavame. Skúmame, či s odstupom času boli minuloročné rezervy postačujúce, prípadne viac rokov dozadu. Keďže príjmom pre poisťovne je poistné, existuje tiež procedúra, ktorou testujeme, či bolo správne stanovené. V rámci auditu sa pozeráme na životnú a neživotnú časť.

Pre ujasnenie výsledkov, metód a procedúr býva zvykom ísť za klientom, kde ako junior budeš robiť zápis schôdzky, avšak je skvelá príležitosť byť prítomný pri tak vážnych diskusiách a naučiť sa formálnemu správaniu.  

Rezervovanie zamestnaneckých pôžitkov

Predstavte si nejakú českú spoločnosť o 100 zamestnancoch, pričom každý z nich pri životnom výročí 50 rokov má obdržať odmenu vo výške 10 000 Kč. Akú rezervu finančných prostriedkov si má spoločnosť držať k dnešnému dátumu, aby bola schopná vyplácať postupne tieto odmeny? Urobiť prosté rozhodnutie 100 x 10 000 Kč = 1000 000 Kč by bolo zbytočne prehnané a maximálne neodborné. Je potreba v matematickom modeli zohľadniť faktory ako fluktuáciu ľudí, úmrtnostné tabuľky. K tomuto potrebujeme informácie o zamestnancoch ako dátumy narodenia a ich pohlavie minimálne (inak by šlo o nejaký hrubý odhad). Ďalej časovú hodnotu peňazí . Toto všetko zníži rezervnu na prijateľnú a korektne stanovenú rezervu. Rezervujeme rôzne typy benefitov podľa platnej legislatívny IAS 19. Okrem životných jubileí môže ísť aj o pracovné jubileá, odmeny pri nástupe do starobného či invalidného dôchodku, atď. podľa platnej kolektívnej zmluvy spoločnosti. V týchto zákazkách pracujeme pre klientov všeobecne, nejedná sa o poisťovne.

Ďalšie projekty a poradenské služby

Ponúkame klientom školenia ohľadne aktuálnych trendov, legislatív a pomáhame im s implentáciou. Jedná sa o pomerne špecifické záležitosti, poslednou dobou všade zmieňované GDPR. Takiež IFRS 17, čo predstavuje medzináročný účtovnícky štandard podľa ktorého poisťovne budú mať povinnosť od roku 2021 vykazovať. Okrem iného sa začína venovať automatizácii opakujúcich sa činností v poisťovniach. 

Hierarchická štruktúra

Pri väčšine zákaziek je dodržaná veľmi dobrá hierarchická štruktúra. Juniorný zamestnanec pripravuje základné analýzy, výstupy pre seniornejšieho kolegu, ktorý ho riadi a koriguje. Na záver si manažér zákazky urobí review. Manažér tiež rozhoduje o alokácii ľudí na zákazky. Počas zákazky prebiehajú pravidelné schôdzky, kde si vysvetľujeme problémové časti. K zákazkám zvykne byť potreba samoštúdia alebo nejakého školenia/stretnutia so seniornejším kolegom, ktorý ťa do tajov zasvätí. Človek sa tu nikdy necíti sám, teamové správanie je základom. Celý život učíme nové veci. I keď som si po VŠ najprv myslel, že štúdium skončilo.

Nie je pojistný matematik ako pojistný matematik

Typicky v poisťovniach je náplň práce poistného matematika odlišná. Vyskytujú sa tu periodické činnosti, vylepšujú sa produkty, venujú sa pricingu, stanovujú rezervy. Narozdiel toho, poistný matematik v KPMG je „nad vecou“. Tu sa jedná o prepočty rezerv, ich kontrolu stanovenia pri auditoch, prípadne aj review zákazky, je to viac o bussiness hľadisku. Ako konzultingové oddelenie tiež ponúkame poisťovniam naše konzultantské služby, kde máme na veci náhľad.

Najdôležitejší je záujem a motivácia

Nestačí byť len teoreticky namakaný, v našej práci hrá komunikácia tiež veľkú rolu. Komunikujeme pri zákazkách s kolegami z ostatných oddelení, ale často aj priamo s klientom, kde musí byť slušnosť a formálnosť základom. Materiály, ktoré dostávame od klienta, zvyknú byť v angličtine, preto je stredne pokročilá schopnosť komunikácie v tomto jazyku potrebná. Na technické zručnosti a businessové záležitosti máme školenia, takže sa nemusíš ničoho báť. Dôležité je mať o problematiku poistnej matematiky záujem. 

S radosťou privítame medzi nami nové tváre na novú sezónu. Či už z radov študentov, alebo čerstvých absolventov. Neváhaj a prihlás sa. Těšíme sa na teba! :-)

Zpět na články

Mohlo by tě zajímat

Nestíháš číst? Dej nám svůj e-mail a ty nejzajímavější články ti pošleme rovnou do schránky!