Patrik Choleva

Matematika byla vždy mým preferovaným předmětem, takže jsem už před vysokou tušil, že se budu ubírat směrem, kde se vyskytuje ekonomika. Nakonec jsem studoval finance a bankovnictví v Karviné. Byla to tehdy, v roce 1991, úplně nová univerzita, podnikatelsko‑obchodní fakulta. Plná energie, nápadů a elánu. Zrovna dokončené bývalé komunistické sídlo, takže v nových prostorách, krásné učebny, koberce, výpočetní technika. Byl jsem teprve druhý ročník fakulty, takže jsme všechno budovali – od studentského klubu, parlamentu až po kulturu. Prvních pět let bylo úžasných. Pak se škola bohužel vydala cestou regionální vysoké školy.

Patrik Choleva, CFO
V KPMG pracoval 6 let.

Při škole jsem měl různé brigády, většinou přes léto. Jezdil jsem do Británie jako klasický sběrač ovoce. Během studia jsem jinou práci neměl, chápu, že dnešní doba je v tomto jiná. Nyní už nenabereme studenta, který by někde nepracoval, neměl potřebnou praxi, doba se v tomto posunula.

Pocházím ze Šumperka, ale pracovat a žít jsem po škole začal v Brně. Když jsem se ucházel o zaměstnání, tak KPMG byla velmi pohotová a rozhodnutí tak bylo velmi rychlé. Již tenkrát měly auditorské firmy velmi dobré renomé, že jde o mezinárodní firmy s rozhledem, nabízejí dobrý nástupní plat… To asi také rozhodlo.

KPMG mi dala nadhled nad fungováním firmy od začátku do konce

Za dva roky jsem měl obrovský přehled

Nově nastoupivší lidé do KPMG byli mladí, po škole, takže kontakty se navázaly velmi rychle. Vznikla tam dobrá parta, to byl rok 1996. Vydržel jsem tam šest let a za tu dobu mi firma dala hodně – kompletní přehled nad finančními výkazy, nad spousty různých procesů, byl jsem součástí týmů, které měly speciální úkoly při akvizicích, divesticích či forenzním šetření atd. Měl jsem možnost projít si různé společnosti od začátku do konce. Kdybych nastoupil například do banky, stal bych se tam specialistou např. jen v jedné oblasti. Během dvou, tří let jsem se dotkl mnoha věcí. Možná to bylo i tím, že jsem začínal v brněnském auditu. Oddělení nebylo veliké, bylo tam cca třicet lidí, ale dělali jsme ty největší společnosti na Moravě. Mix nových zahraničních firem nebo domácích novo-podnikatelů. Byly vidět obrovské rozdíly. To mi také hodně otevřelo oči.

Vzpomínám například na jednu zakázku, konkrétně na prodej jedné moravské společnosti od státu americkému vlastníkovi. To byl náraz zpět do socialismu. Místní finanční ředitel neměl ani počítač, protože myslel, že je zbytečný, že vše vyřídí poštou. Odpovídala tomu taky kvalita dokumentů ve firmě. Je zřejmé, že tam dlouho nevydržel.

Patrik Choleva
Patrik Choleva

Švédský styl na mě zapůsobil

V KPMG jsem končil na pozici supervisor a upřímně řečeno, moc se mi odcházet nechtělo. Nicméně nabídka, kterou jsem dostal, byla velmi zajímavá. Odešel jsem do skupiny RWE jako finanční ředitel Jihomoravské plynárenské. Měl jsem hodně pochybností, zdali jsem schopen to vůbec zvládnout…

Po dalších šesti letech jsem ovšem dostal další zajímavou nabídku, a to být finančním ředitelem Skansky. Měl jsem důvěru v tehdy nového CEO Skansky a velmi pozitivně na mě zapůsobili lidé ve Stockholmu, jejich kultura a styl práce. A rovněž mě zaujalo zadání, které jsme od majitelů ve Švédsku dostali. Změnit Skansku v moderní společnost založenou na hodnotách, které jsou standardem ve Skandinávii. Od konce roku 2016 trávím většinu času ve Varšavě jako CFO Skansky Poland.

Člověk se musí pořád učit, nelze se zastavit

Škola nenahradí praxi, dá jen teoretické znalosti. Na druhou stranu bez tohoto základu by byl člověk v praxi úplně ztracený. Člověk se musí pořád rozvíjet, snažit se být každý den lepší. To je jako s čištěním zubů – když to nebudete dělat, tak s tím pár let vydržíte, ale co se stane potom? Studentům bych vzkázal, že se nesmí přestat vzdělávat. Vnímám to jako důležitou součást osobního rozvoje. Nejen jako manažera, ale jako člověka. Navíc musí být připraveni na to, že budou muset změnit své návyky a být přizpůsobivější. Mám rád Darwinovo heslo: „Ne ten největší, ne ten nejsilnější, ne ten nejinteligentnější přežije, ale ten, kdo se dokáže přizpůsobit.“ Doba je strašně rychlá, budou se muset umět přizpůsobovat mnoha věcem a reagovat na změny. To platí jak pro jednotlivce, tak pro firmy.

Přečti si i další příběhy našich kolegů

Volné pozice