O tom, jak jsem v pracovním dni potřebovala holínky

Na podzim jsme se s celým oddělením FS vydali za Prahu, abychom udělali dobrou věc. Ptáte se jakou? Zahrnovala ledový potok a zmáčené boty. Přesto jsme si ji užili. Tak čti dál! :-)

Nejdříve troška pojmů

DobroDen je název akce organizované naším CSR oddělením. CSR = Corporate Social Responsibility. Jinak řečeno, jedná se o oddělení zabývající se dodržováním odpovědného podnikání firem. Co si pod tím představit? Tak například neustálé snižování dopadů činnosti firmy na životní prostředí, péči o zdraví zaměstnanců, nebo podporu neziskového sektoru. Každý zaměstnanec KPMG má mimo jiné možnost jednou za rok pomoc tam, kde to je nejvíce potřeba. A to v rámci pracovní doby!

Oddělení auditu finančních institucí se této aktivity zúčastnilo na podzim a rovnou jsme to propojili s group meetingem v rekreačním středisku okolí Vrchlabí.

Říkáš si, co je to zase ten group meeting? V oddělení finančních institucí se všichni pravidelně scházíme a to vždy na podzim a na jaře, abychom si navzájem odprezentovali výsledky, které máme za sebou.

Zpátky k tématu

Před obědem jsme vyrazili s celým oddělením do rezervovaného rekreačního střediska, kde na nás čekal oběd. Po obědě se naši manažeři ujali prezentování výkonnosti oddělení. Podrobnosti ti neřeknu, výsledky si třeba poslechneš příští rok sám/a.

Večerní program – na ten jsme se těšili. Prohlídka nedalekého hradu, večeře a … vítání nás – nováčků! Tenhle rituál celkem stojí za to :).

Další den - už s holínkami!

Druhý den ráno. Vstávání. Pro některé s těžkými hlavami :). Rychlá snídaně, protože nekonečné posouvání budíku prostě patří k mým zlozvykům. Přesun k potoku a lesu v blízkosti letiště ve Vrchlabí. Členové Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) nás přivítali a řekli několik málo slov o svém poslání a fungování. Poté rozdělili práci, kterou bylo i přes velkou nepřízeň počasí potřeba udělat. Hromadně jsme se vydali směrem k Vápenickému potoku, kde před námi stál úkol vyčistit jeho koryto od nashromážděných větví a přebytečných pletiv.

Nešťastlivci bez holínek, včetně mě, sice trošku trpěli, ale ani nevím, jak to uteklo a veškeré větve a přebytečná pletiva byla na hromadě a my se zase vydávali auty zpátky do Prahy, abychom si užili víkend. Každopádně na tenhle výjezd vzpomínám ráda. Tak třeba za rok i s tebou :)!

Do našeho týmu teď hledáme stážistu, tak kdyby ses chtěl/a přihlásit, ozvi se přes web!