Naše robotizace

Když mne poprvé oslovil manažer s myšlenkou, že bych se mohl přidat do nově vznikajícího týmu robotizace, okamžitě mne toto téma zaujalo. Měl jsem za sebou zkušenosti s programováním, IT procesy a architekturou, tak jsem si řekl, že je čas na novou výzvu!

Většina lidí si pod pojmem robotizace představí, stejně jako jsem si představoval já, umělou inteligenci, fyzické roboty a kdoví co dalšího. Ale robotizace je pouze podmnožina automatizace (eliminace lidské činnosti v procesu za využití technologie), a automatizace se dá dosáhnout mnoha způsoby. S tím, jak je rozšířený Microsoft Excel, se dá časové a finanční úspory dosáhnout i např. jednoduchými makry, které tato aplikace nabízí. Robotizace (robotická procesní automatizace - RPA) je vhodná na komplexnější úlohy, kdy je např. potřeba využít v procesu více aplikací a proces samotný se nedá zautomatizovat za 15 minut napsaným skriptem.

Jak na vývoj?

Velmi rychle jsem pronikl do tří největších vývojářských nástrojů na RPA – Blue Prism, UiPath a Automation Anywhere – a zjistil, jaké to je, si takového vlastního robota vyrobit. V rámci testování možností bylo činností mého prvního robota otevřít internetový prohlížeč, jít na Amazon, zjistit TOP 10 nejprodávanějších věcí ten den a vytvořit mi report v Excelu s odkazem. Nastavil jsem mu automatické spouštění v 6 ráno, takže na každý den jsem měl hezky připravené informace.

Pochopitelně toto není proces, který by se dal využít v korporátním prostředí, ale ilustruje nám, co jsme schopní pomocí RPA udělat.

A jak probíhá samotný vývoj?

Roboty tvoříme ve vývojářských studiích, ne nepodobných např. Visual Studiu od Microsoftu. V nich vytvoříme modely aplikací, kde robotovi ukazujeme, co a kde má hledat za elementy, potom vyvíjíme proces, kde robotovi říkáme, co a jak má s aplikacemi provádět. Ze zkušenosti bych řekl, že pro úspěšnou RPA tvorbu je nutné mít alespoň nějaké technické znalosti. Hodí se také zkušenosti s programováním, ale téměř stejně důležité jsou znalosti business procesů a procesní analýzy, tzn. zvládnout pochopit a popsat všechny eventuality procesu, který automatizujeme.

Potenciál robotizace

Robotizace má velký potenciál ušetřit náklady a zvýšit kvalitu odvedené práce při správném využití. Není to technologie, která může stoprocentně nahradit člověka a lidské myšlení, ale může nahradit vykonávání mnoha manuálních činností a tyto činnosti provádět lépe než člověk. Člověk je (zatím) nenahraditelný v oblastech, kde je vyžadováno abstraktní myšlení, složité rozhodování na základě různých vstupů a zkušeností nebo kriticky myslet. Ale např. na činnosti typu přepisování dat mezi systémy nebo validaci velkého množství údajů je vhodné využít robota, protože tuto činnost vykoná levněji, rychleji a lépe než člověk.

Práce s RPA a automatizací je pro mě velmi naplňující, klientům nejen šetříme čas a náklady, ale zároveň od lidí přebíráme činnosti, které je zatěžují spíše než cokoliv jiného, a umožňujeme jim soustředit se na plnění strategických cílů a věnovat se činnostem, kde jsou lidská kreativita a myšlení nepostradatelné. Zároveň je pro mne výborná zkušenost pracovat právě v KPMG RPA týmu, který tvoří skupina naprosto skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat, a rád bych jim tu všem poděkoval.

Potenciál robotiky můžeš i ty objevovat u nás v KPMG a být u toho, až technologie posune zase o krok dále. Omrkni volné pozice a buď přímo u zdroje inovací!