#3rokyvKPMG
Management Consulting

První rok

#1

Seznámíš se se všemi svými kolegy a nasaješ firemní kulturu. Vydáš se s kolegy na svůj první outdoor, během kterého se blíže poznáte.

Co tě čeká v consultingu každičký rok Outdoor

#2

Dostaneš první projekt, na kterém budeš pracovat. Seznámíš se s technologiemi, které u nás používáme. Vyzkoušíš si práci na různých projektech, pro různé klienty napříč ekonomickými sektory a s různými manažery.

#3

Tvůj první meeting u klienta přijde už během prvního měsíce.

#4

Definuješ si oblasti, ve kterých se chceš rozvíjet a v čem se chceš zlepšit. Ať už jde o soft skills nebo hard skills.

Dostačně vzdělaní konzultanti? Neexistují.

#5

Pravděpodobně uděláš svou první chybu v prvním nebo ve druhém projektu. To nevadí, všichni jsme jen lidé. Pokud se z ní poučíš, je to v pohodě.

Druhý rok

#2

Začneš se zaměřovat na nějakou konkrétní oblast, ve které si budeš budovat svou specializaci. U nás říkáme, že si buduješ svůj business case - pracuješ tedy na tom, v čem jsi pro tým nejpřínosnější, a co tě nejvíce zajímá a baví. Postupně se v dané oblasti staneš odborníkem. Třeba se zaměříš na sektor energetiky nebo na robotizaci.

kpmg_cz
Víme, u jaké firmy se Čechům nejlépe nakupuje! Chcete to taky vědět?

#3

Navštívíš odborná školení, na kterých získáš znalosti důležité pro tvou práci na projektech. Například školení projektového řízení PRINCE2.

#4

Zapojíš se i do týmových aktivit mimo tvou hlavní náplň práce – můžeš být třeba CSR koordinátor a propojovat business tvého oddělení se společensky odpovědnými aktivitami.

#5

Poučil/a ses z chyb, které jsi udělal/a v prvním roce. Díky výsledkům své práce máš možnost ostatním ukázat, že chceš v consultingu růst.

kpmg_cz
❤️ #KIC2019

Třetí rok

#1

Ve třetím máš možnost dosáhnout na pozici Consultant. Čeká tě na ní více zodpovědnosti, ale také prostoru pro vlastní nápady a seberealizaci. Také si více osaháš řízení projektů.

#2

Budeš mít na starost zadávání práce a mentoring business analytiků.

Řídím svůj první projekt v consultingu

#3

Komunikace s klientem se stane tvým každodenním chlebem. Budeš připravovat a vést workshopy pro naše klienty, na kterých s nimi budeš probírat způsoby řešení jejich problémů.

#4

Začneš se starat o performance management a rozvoj méně zkušených kolegů.

#5

Pokračuješ ve svém rozvoji a účastníš se dalších navazujících školení (například další rozšíření PRINCE2).

Volné pozice