Zpět na články

KPMG vs. GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované též zkratkou GDPR, bylo v posledních měsících ve většině společností, ale i v médiích, opravdu velmi horkým tématem. A jak jsme prožili GDPR sezónu my v KPMG?

Úvodem je třeba říct, že nařízení GDPR není žádným nečekaným výstřelem do tmy ani pouhou evropskou byrokratickou zátěží, jak o této regulaci v posledních dnech hovoří řada českých politiků. GDPR svou úpravou a zásadami, na kterých je nařízení založeno, navazuje na evropskou směrnici již z roku 1995. Byť přináší určité nové povinnosti, na které samozřejmě je nutné se připravit, ve většině pouze rozvíjí dlouhodobý evropský přístup k ochraně osobních údajů. Přístup, který upřednostňuje právo jednotlivců na soukromí před neomezeným podnikatelským využitím jejich dat ze strany korporací, což je něco, co bychom měli spíše ocenit. Většina hysterických reakcí na adresu GDPR tak zpravidla vyplývá z neúplných informací nebo nepochopení dané regulace a jejího obsahu.

Pomoc klientům

V KPMG jsme s přípravou na GDPR pomohli celé řadě klientů. Byť často práce bylo mnoho, důvod spočíval vždy primárně v dlouhodobém zanedbání jakéhokoliv koncepčního přístupu v oblasti ochrany osobních údajů v minulosti, nikoliv ze zavádění nových povinností. A ve výsledku se naši klienti vesměs shodli, že toto „udělání si pořádku“ v datech bylo prospěšné a v některých případech vedlo nejen ke zlepšení informovanosti zákazníků nebo klientů a ke zvýšení zabezpečení osobních údajů, ale i k zefektivnění procesů.

Komplexní řešení

Pro nás v KPMG pak pomoc klientům v oblasti implementace GDPR znamenala unikátní zkušenost se spoluprací napříč jednotlivými odděleními, a to od nás právníků, přes zkušené odborníky na řízení rizik, po IT specialisty. Klientům jsme tak mohli nabídnout komplexní přístup, kdy jsme nejen byli schopni identifikovat nesoulady s novou legislativou a navrhnout řešení, ale pomoci i s jeho implementací do procesů a softwaru používaných konkrétním klientem.

Plány do budoucna

Datem účinnosti GDPR však rozhodně naše činnost v této oblasti neskončila. Stále přichází mnoho „opozdilců“, kteří zatím přípravu na GDPR nestihli. Zároveň se snažíme stále pořádat různá školení či semináře, nebo publikovat v odborných periodicích, abychom uvedli na pravou míru mýty objevující se stále v médiích na toto téma. Pokud tě tedy tato oblast zajímá, podívej se na naše nové stránky www.kpmglegal.cz, aktuálně třeba hledáme nového kolegu na pozici junior lawyer.

Volné pozice