Kontakt s auditom

RC je síce poradenské oddelenie, avšak pomáhame s rôznymi typmi auditov. Dnes priblížim, s ktorými oddeleniami spolupracujeme a ako taká spolupráca môže vyzerať.

Podpora Audit – Financial Services

Ako aktuári pomáhame oddeleniu Audit - Financial Services s auditmi poisťovní. Jedná sa o tú časť auditu, kde sa kontrolujú, prepočítavajú a testujú jednotlivé typy rezerv. Ide tak približne o pätinu až štvrtinu celého auditu. Náš cluster Information risk management (IRM) kontroluje IT požiadavky auditu pre banky a poisťovne. 

Podpora Audit Commercial

Keď je už reč o rezervách, pomáhame oddeleniu Audit Commercial prepočítavať rezervy na zamestnanecké benefity pre rôzne spoločnosti a podniky po celom Česku. Naše pododdelenie IRM kontroluje správne IT nastavenie u týchto spoločností.

Ak budete mať väčšie časové pásmo bez zákaziek, môže sa stať, že pôjdete pomáhať s auditom do Audit - Financial Services alebo do Audit Commercial. Ako asistenti budete pomáhať kontrolovať rôzne výkazy, vykonávať rôzne testy, budete sa venovať mzdám, daniam, účtovným výkazom.

Interné audity

Okrem toho existuje zaujímavý typ auditu – tzv. interný audit. Sú to zákazky, kde nepomáhame našim auditorom, ale často chodíme pomáhať napr. zahraničným kolegom z inej krajiny do nejakej spoločnosti/podniku v Česku. Pri takomto audite sa zvyčajne kontrolujú správne nastavené procesy. Denne budete vykonávať rôzne testy a komunikovať priamo s klientom, pričom budete mať pri sebe seniornejšieho človeka ako oporu. Jedná sa spravidla o týždňové zákazky, a keďže mimo Prahu, tak si aj zacestujete a bývate v hoteli. Vypadnúť z kanclu na takúto služobnú cestu je skvelá príležitosť naučiť sa samostatnosti.  

Sme síce poradenské oddelenie, ale ako vidíte, nejaký kontakt s auditom máme. KPMG vás naučí širokému spektru znalostí a získate cenné skúsenosti, ktoré v profesijnom živote rozhodne zúročíte veľmi pozitívne. Neváhajte a mrknite na zoznam našich voľných pozícii