Koniec školy = Koniec štúdia?

Keď k nám nastúpiš, nemusíš sa báť, že budeš len pracovať. Sú obdobia, keď je práce viac, no aj trocha voľnejšie. Práve tento čas je ideálne využiť na radu interných a externých školení, ktoré KPMG ponúka. Risk Consulting ti dáva tiež možnosť dlhodobejších štúdii, na ktoré sa zameriam. Jedná sa o globálne uznávané skúšky, čo je len výhoda. KPMG chce, aby si sa kvalitne vzdelával a mohol vyrastať.

Bankovníctvo

V pododdelení bankingu je populárne štúdium FRM (Financial Risk Management). Pozostáva z dvoch skúšok, ktoré sa dajú písať naraz alebo oddelene. Skúšky sú zamerané matematicky/štatisticky, na finančné modely a oceňovanie, risk management, finančnú krízu. Úspešnosť skúšky je daná percentilom (jeho hranica je tajná).

Účtovníctvo

V pododdelení účtovnícko poradenských služieb je zaujímavá známa, celosvetovo uznávaná skúška ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Po jej zložení si za svoje meno môžeš písať tento titul. Pozostáva zo 14 skúšok, rozložených na 3-7 rokov. Oblasťami štúdia je účtovníctvo, právo, dane, IFRS štandardy, konsolidácie, oceňovanie podniku, deriváty, ale aj etický a morálny kódex. K samotnému titulu ACCA je potrebné pracovať aspoň tri roky v odbore, a školiť sa aj po zvyšok života.

Ajťáci

V pododdelní information risk management je vzdelávanie veľmi rôznorodé, ako celé IT odvetvie. Jednou z bežných kvalifikácii je CISA (Certifikovaný Auditor Informačných Systémov) od organizácie ISACA. Na svete má skúšku cca 110 000 držiteľov a je v oboru IT auditov štandardom. Skúška je jednorázová. Vyžaduje aktívne vzdelávanie i po dokončení a zároveň aj skúsenosti pred jej zložením. Medzi ďalšie školenia patrí napr. ITIL, ISO 27000 a skúšky týkajúce sa aktuálnych regulatórnych požiadaviek (v poslednej dobe hlavne GDPR a s tým spojená skúška CIPP alebo CIPM).

Aktuári

U poistných matematikov je možné vstúpiť do tzv. Českej Spoločnosti Aktuárov a uchádzať sa časom o aktuársku certifikáciu. K tomuto je však potrebné najprv absolvovať úspešne veľké množstvo predmetov MFF UK, preto pre iných absolventov než z MFF UK je náročné pokúšať sa o túto certifikáciu.

Prečo to mám robiť?

Skúšky sa ti môžu zdať ako zbytočné a otravné, predsa každý z nás po urobení štátnych záverečných skúšok dúfal, že už má všetky skúšky za sebou, ale profesijné skúšky sú skvelé ako pre KPMG tak i pre teba, pretože roste tvoja špecializácia a cena na trhu! A to sme len u externých školení, interných je k dispozícii mnoho (od soft skillových – ako jednať s ľuďmi atď. cez jazykové až po technické – Excel a další nástroje).

Výhody

Na skúšky dostaneš od Risk Consultingu vždy čas na prípravu a samotnú skúšku – tzv. študijné voľno. KPMG ti náklady na skúšku preplatí. Nezabúdaj však, že vyššie spomenuté skúšky sú dobrovoľné a nikto nad tebou nebude stáť a nútiť ťa do nich. Ak chceš svoju kariéru odštartovať v KPMG a využiť školenia pre svoj rast, neváhaj a prihlás sa ku nám! Budeme nám potešením.