Judita Říhová

Když jsem v roce 1998 dělala pohovor do KPMG, šla jsem si jej vlastně „vyzkoušet“. Jako studentku práv na UK a téměř absolventku podnikohospodářské fakulty VŠE mě tehdy firma zaujala svou prezentací na kariérních dnech. Oproti ostatním auditorským společnostem z tehdejší velké pětky z nich sálala ambicióznost a dravost, působila rodinně a přirozeně. Tehdy jsem opravdu nepočítala s úspěchem. Nicméně když už jsem nabídku dostala, řekla jsem si, že ji nelze odmítnout. Nastoupila jsem rovnou na plný úvazek a práva dostudovávala při práci.

Judita Říhová, Ekonomická ředitelka
V KPMG pracovala 13 let.

Vše o pojišťovnictví jsem se naučila v KPMG

Nastoupila jsem do oddělení německy mluvících klientů a od začátku jsem byla zapojena hlavně na zakázkách v pojišťovnách, zřejmě proto, že jsem při pohovoru zmínila takový mini seminář o účetnictví pojišťoven, který jsem ve škole absolvovala. KPMG byla tehdy v téhle oblasti u nás naprostou špičkou, auditovala majoritu všech v Česku působících pojišťovacích klientů. Pokud jsem se o pojišťovnictví něco naučila, tak to bylo v KPMG. Byl tam skvělý tým odborníků, se kterými jsem mohla získat rady, sdílet své názory a diskutovat různá odborná témata.

Výhodou poradenských a auditorských firem je, že u nich máte šanci projít mnoha společnostmi a získat přehled a tržní/oborové srovnání. To jako zaměstnanec té které jednotlivé společnosti nemáte šanci.

KPMG na mě působila rodinně a přirozeně

S kolegy z KPMG se na trhu pořád potkáváme

Nastupovala jsem hned po škole, takže jsem neměla srovnání a některé věci plně docením až teď. Něco z toho, co firma nabízela, jsme tehdy brali jako samozřejmost. Třeba i takové drobné benefity, jako je stále dostupná káva nebo lednice plná mléka.

Prostředí v KPMG bylo hodně inspirující. Mí kolegové byli, podobně jako já, převážně nově nastoupivší mladí otevření lidé, s touhou rozvíjet se a posouvat. I takový pracovní tým opět plně oceníte až později.

I po letech udržuji s některými tehdejšími kolegy úzké vztahy. Téměř všichni pracujeme v sektoru finančních společností a náš trh je tak malý, že se velmi často potkáváme u různých formálních i neformálních příležitostí.

Judita Říhová
Judita Říhová

Z KPMG dál

Z pozice asistenta jsem se během let dostala až na pozici senior manažera, pracovala na velmi zajímavých a nestandardních zakázkách, potkala neméně zajímavé lidi a porodila a vychovávala dvě děti. Nicméně po 13 letech jsem měla pocit, že přišel čas na změnu.

Dostala jsem příležitost pracovat ve významné a uznávané společnosti Kooperativa pojišťovna. Zde mohu své dosavadní znalosti a zkušenosti plně využít a přispět jimi. Navíc to pro mě nebyl až takový krok do neznáma, protože Kooperativa byla mým dlouholetým klientem. Krátce jsem byla na pozici poradce člena představenstva, poté jsem dočasně zastupovala ředitelku controllingu v dceřiné společnosti ČPP na mateřské. Nyní jsem již přes 2 roky ekonomickou ředitelkou v Kooperativě.

Přečti si i další příběhy našich kolegů

Volné pozice