Zpět na články

Jaké je to pro nováčka v MC?

Jako nováček do MC a Customer Experience týmu pomáhá náš nový kolega Martin Černý nahlédnout pod pokličku, jak to v MC funguje a jaké čekají hlavní změny po nástupu.

Management consulting se k údivu mnohých velice liší nejen pracovním nasazením, ale především svojí strukturou managementu, která má dopad na váš styl práce od prvního dne, kdy nastoupíte.

Na rozdíl od mé zkušenosti z nadnárodní consumer goods firmy, kde jsem se setkal se standardní pyramidovou strukturou managementu, je MC velice jiné. Běžný rigidní koncept vedení, kdy má zaměstnanec povětšinou jednoho přímého nadřízeného, kterému se zodpovídá a pracuje tak pouze v jednom konkrétním týmu, je v consultingu více flexibilní.

V MC se člověk zodpovídá často vícero nadřízeným, kteří vedou různé projekty a mají různé priority a styl práce a požadavky. Právě proto je v consultingu stěžejní, aby člověk dovedl dobře komunikovat s ostatními a dokázal si efektivně rozvrhnout svůj čas a úsilí. Neustálá informovanost všech spolupracovníků o tom, co se děje, je účinným receptem, jak předcházet zklamání v očekávání nadřízených, či desinfomovanosti a konfliktům. Prioritizace úkolů je velice důležitá a hledání kompromisu s ostatními pro včasné dodání projektů před uzavírkou je na denním pořádku. Projektový styl práce a odpovědnost vůči několika nadřízeným a jiným spolupracovníkům jednoznačně napomáhá zlepšit dovednosti multitaskingu a donutí zlepšit osobní pracovní organizovanost.  Struktura vedení consultingu je tak velice živá. Tento styl práce dle mého názoru dodává i juniornímu člověku dostatečnou úroveň odpovědnosti. Každý člen týmu musí být velice otevřený a v každou chvíli znát svoje závazky vůči ostatním.

Z vlastní zkušenosti mohu uznat, že pracovní "multitasking styl" consultingu je zprvu náročnější na koordinaci, kde se člověk místy může ocitnout pod tlakem z několika stran více nadřízených. Na druhou stranu je tako zkušenost velice stimulující a donutí vás rychle převzít odpovědnost za svoji práci. Já osobně jsem si po svém prvním měsíci u KPMG rychle zvykl a neměnil bych :).

Volné pozice