Jak si vymazlit životopis

Náborová sezóna je v plném proudu, takže určitě nebude na škodu se podívat, jak vytvořit životopis, který zaujme. Tak jdeme na to.

Připravte si podklady

Může se to zdát jako zbytečný krok, ale vězte, že tuto přípravu využijete nejen pro vytvoření životopisu, ale hlavně při následných pracovních pohovorech.

Udělejte si popis „hřiště“

Láká vás práce v korporátu, nebo preferujete start-up? Měl by váš nový zaměstnavatel nabízet nějaký specifický produkt, nebo spíš službu? Zkuste si specifikovat svou vysněnou firmu. Vaše CV je potom potřeba tomu přizpůsobit, tzn. zvolit vhodný tón komunikace, správné řazení informací a design. Pokud ještě nejste rozhodnutí, můžete si připravit více variant. Obecně platí, že personalizovaný výstup bude mít vždycky lepší dopad než univerzální podoba.

Analyzujte svoje silné a slabé stránky

Neměl by to být jenom jejich seznam. Ke každé silné stránce připište, jak je možné ji využít v praxi, a u každé slabé stránky se zamyslete, jak s ní lze pracovat.

Vytvořte si přehled svých hard a soft skills

Hard skills můžou být jakékoli znalosti a dovednosti, které jste získali například ve škole nebo v předchozích zaměstnáních. Jedná se o praktické vědomosti zaměřené na konkrétní činnost či obor. Typicky jde o výčet vzdělání, kurzů a dosavadní praxe. Klíčové je zmiňovat pouze relevantní pracovní zkušenosti, a umět argumentovat jejich přínos pro novou pozici. Úroveň svých hard skils pro práci v KPMG si můžete otestovat nanečisto v aplikaci Test2job.

Naproti tomu soft skils jsou přenositelné dovednosti v oblasti chování a jednání s lidmi. Patří sem například prezentování, vyjednávání, time management, práce se zpětnou vazbou atd. Opět si ke každé uvedené „skill“ připravte příklad využití.

Chcete svoje soft skills posunout na vyšší level, a navíc získat certifikát? Absolvujte zdarma naši online akademii Youniversity.

Hoďte to na papír (a na internet)

Základní možností, jak někomu předat svůj životopis, je poslat ho jako přílohu v odpovědi na inzerát či v poptávce zaměstnání. Se strukturou CV vám pomůže některá z online služeb, kterých je na síti nepřeberné množství. Nám se líbí třeba web flowcv.io, který je přehledný a snadno ovladatelný.

Jak by měl být životopis dlouhý? To je otázka. Většina zdrojů se shoduje na 2-3 stránkách v závislosti na počtu pracovních zkušeností. Příliš stručný či naopak příliš obsáhlý text může personalisty odradit. Na konkrétní postřehy a tipy našich HR kolegů se podíváme v některém z dalších článků. Sledujte náš blog.

Dalším místem, kde zveřejnit svoje CV, je sociální síť LinkedIn. Základem je mít kompletně vyplněný účet s přehledem vzdělání a dosavadních zkušeností. Ke každé uvedené pozici napište stručný popis činností, kterým jste se věnovali. Odkaz na profil pak připojte všude, kde je to možné. Personalista si ho totiž může prohlédnout kdykoli a na jakémkoliv mobilním zařízení (narozdíl např. od pdfka).

Další, pokročilejší alternativou je vytvoření vlastní webové stránky. To jde udělat zdarma například pomocí platformy wix.com. Je to vhodna varianta zejména pro prezentování ukázky vlastních projektů.

Kromě samotného CV (které je v pohotovosti hlavně při hledání práce) je dobré prezentovat sebe a své dovednosti pracovnímu trhu průběžně. Takzvaně si tvořit osobní brand. Ale o tom zase někdy příště.

Finální check-list pro úspěšný životopis

Než svoje CV prohlásíte za hotové, zkuste si odpovědět na následující otázky:

  • Odpovídá životopis firemní kultuře firmy, do které se hlásím?
  • Jsou sekce životopisu seřazeny dle důležitosti?
  • Je z něj patrná moje „životní cesta“, tzn. nejen minulost, ale i příp. pracovní cíle a vize?
  • Zdůrazňuje moje silné stránky a úspěchy?
  • Je vše uvedeno jasně a s příklady?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli "ANO", podívejte se na aktuálně otevřené pozice, a rovnou se nám se svým vyladěným životopisem pochlubte.