Zpět na články

Jak někoho „proklepnout“, zn. kvalitně

KPMG organizuje i zahraniční vzdělávací aktivity, na které se těšíme, protože jsou příležitostí se něco dozvědět, poznat kolegy z celého světa a dát si dobrou večeři. V březnu proběhl seminář o shromažďování informací o podnicích a jednotlivcích. Do jakého města jsme se to podívali tentokrát?

Osobní rozvoj je jedním z důvodů, proč být v KPMG. KPMG organizuje lokální i zahraniční semináře, kurzy a další vzdělávací aktivity, a v březnu proběhl seminář o „Shromažďování informací o podnicích a jednotlivcích pro potřeby klientů“, kterému anglicky říkáme Corporate Intelligence (zkráceně CI). Je to služba, kterou poskytujeme, když si klient potřebuje například tzv. proklepnout obchodního partnera nebo podezřelého zaměstnance.

V rámci dvoudenního školení jsme si připomněli globální metodologii CI vypracovanou KPMG, kterou jsme velice detailně prošli pomocí případové studie. Školení pro nás bylo prospěšné už jenom z toho důvodu, že „síájko“ provádíme na dennodenní bázi, a navíc jsme si mohli vyměnit zkušenosti s kolegy z různých koutů světa.

Workshopu se zúčastnilo kolem padesáti kolegů z dvaceti států – kromě kolegů ze střední a východní Evropy jsme mohli poznat i kolegy z Belgie, Švýcarska, Ruska, ale i z Turecka, Spojených arabských emirátů nebo Indie. Abychom mohli rozšiřovat naši síť kontaktů (zkráceně „networkovat“), byli jsme rozděleni do nehomogenních skupinek po šesti, ve kterých byly promíchané národnosti i postavení. V těchto skupinkách jsme se snažili co nejlépe vyřešit problém případové studie založené na zakázce, kterou před několika lety měla jiná společnost KPMG, během které se ukázalo, že společnost, kterou náš klient zamýšlel výhodně koupit, zřejmě řídí světový gangster.

A jaké město že jsme si to prohlédli? Toto školení probíhalo v Praze, tak jsme za vzděláním nemuseli cestovat letadlem, ale měli jsme ho vedle kanceláře wink
 

Volné pozice