Jak efektivně komunikovat

Komunikace je ze všech mezilidských dovedností, které jsou spojené s interakcí s druhými, tou nejdůležitější. Nejenom pro rodinné, partnerské či pracovní vztahy, ale také pro schopnost fungovat ve všech mezilidských interakcích.

Zkráceně můžeme říct, že komunikace je proces výměny verbálních a neverbálních informací mezi dvěma nebo vícero lidmi. Komunikace, ať už s jednotlivcem, nebo v menší či větší skupině má 3 důležité fáze, které se v jejím průběhu vyskytují a opakovaně střídají. Jedná se o kontrakt, kontakt a konfirmaci.

Kontrakt je známý z praxe právníků, kteří se svými klienty podepisují dohodu o spolupráci. Komunikační kontrakt je také dohodou, ale spíše o vzájemných očekáváních.

Vytváření kontraktu

V komunikaci vytváříme často kontrakt na čas nebo téma rozhovoru, když říkáme „Chtěla bych se s tebou na půl hodiny pobavit o společné dovolené.“ Pokud by s tím druhá strana nesouhlasila, očekává se, že kontrakt upraví, například takto: „Můžeme, ale mám teď pouze 15 minut.“

Kontrakt je velmi důležitý v každé komunikační situaci, protože je velmi pravděpodobné, že se očekávání lidí navzájem liší.

Většina hádek je způsobená právě nejasným kontraktem mezi zúčastněnými stranami. V kontraktu bychom se měli domluvit na několika bodech:

  • Kdo – kdo je za co zodpovědný, kdo udělá jaký úkol. Někdy se při spolupráci stává, že se lidé zapomenou domluvit na tom, kdo je za daný úkol zodpovědný.
  • Co – jaký je cíl, toho, co děláme, co konkrétně uděláme.
  • Kdy – jaké jsou deadliny, do kdy by měl být projekt v určité fázi nebo také do kdy očekáváme, že budeme mít jídlo na stole?
  • Kde – je místo setkání nebo kde se daná událost koná?
  • Jak – jakou cestu volíme, jaké prostředky k tomu využijeme?
  • Proč – řeší daná služba potřebu, kterou máme?

Budete-li například dostávat práci od nadřízeného jako tým kolegů, je potřeba, aby vám nadřízený řekl (nebo vy jste se zeptali): kdo je za práci zodpovědný a odevzdává finální verzi výstupu (např. vy); co se konkrétně má udělat (např. procesní analýza businessu); kdy je třeba výstupy odevzdat (např. do měsíce); kde je potřeba se setkat na příští schůzce (např. v kanceláři v místnosti 2A); jak konkrétně má výstup vypadat a jaké prostředky využít (např. formát, hloubka analýzy, zdroj informací pro analýzu); proč je třeba daný výstup dělat, jaké je jeho další využití apod. (např. práce na projektu zefektivnění procesů ve firmě).

Chcete-li se dozvědět více o kontaktu a konfirmaci, a naučit se tak lépe komunikovat, pokračujte na bezplatný kurz naší online akademie Youniversity.cz.

Pokračovat