Hodnota naší práce

V minulém článku (O práci v týmu Banking) jsme se zaměřili na to, jak vlastně práce u nás vypadá. Probrali jsme jednotlivé aspekty, ale upozadili jsme to, co mi tato práce ve skutečnosti dává. Obvyklá odpověď na otázku "Co ti tvoje práce dává?" by byla asi "zkušenosti", byť odpověď může být pravdivá, tak v našem případě se nesmíříme s její obecností a zkusíme se podívat na to, jaký konkrétní druh zkušenosti má práce poskytuje.

Různorodost práce aneb stereotyp nehrozí

Jednou z nesporných výhod práce v KPMG je rychlá obměna práce samotné. Chvíli pracujete např. na oceňování derivátů, druhý den zase na regulatorním problému, další den na něčem více kvantitativnějším... a tak dále a tak dále. Předmět naší práce se neustále mění a střídá a nejlepší na tom je, že i pokud řešíme např. regulace v bance A a druhý týden ty stejné regulace v bance B, tak pořád je tam něco nového a jiného, takže jde říct, že žádné dvě zakázky nejsou stejné. Důsledek této skutečnosti je, že se stále musíme učit něco nového a posouvat se, abychom drželi krok s trhem, aktuálními regulacemi nebo třeba globálními trendy.

V tom právě vidím svoji definici slova „zkušenosti“ – za rok nahlédneme do fungování několika bank, fondů a jiných institucí, pochopíme, jak pracují a navrch přihodíme informované řešení jejich problému. Proto si myslím, že je dobré se v KPMG angažovat už i jako stážista během studia na vysoké škole. Informace, které jsou prostřednictvím této pozice, předloženy stážistovi mají za důsledek vytvoření silného pochopení fungování jednotlivých institucí a trhu celého a zároveň pochopení (alespoň přibližného) regulatorního rámce na kterém tyto instituce a trh operují.

Dle mého názoru si myslím, že získání tohoto pochopení na začátku kariéry může být zcela klíčovou výhodou, která v budoucnu jistě přinese své ovoce.

Globální zaměstnavatel

Druhá, tentokrát už méně vzácná výhoda, je práce v korporátním prostředí. Ačkoliv týmy v rámci KPMG jsou spíše komorní záležitostí, tak přesto je KPMG nezpochybnitelně korporát. KPMG v globálním měřítku zaměstnává přibližně 219 000 lidí napříč 147 zeměmi. Práce v takové firmě pak v sobě bezesporu zrcadlí tuto vlastnost. Například zde existují mnohem větší nároky na odpovědnost, etiku a kontrolu než by mohly být v mnohem menší společnosti. Zároveň tu může platit hustší síť interních pravidel, ale zároveň zde mohou platit mnohem příjemnější způsoby odměňování a benefitů.

Souhrnně řečeno, práce v korporátu má různá zajímavá specifika, která práce v menších firmách může postrádat, a proto je rozhodně moudré si práci v takové instituci vyzkoušet a zjistit, co je více v souladu s tvojí představou o práci.

Je nutné zmínit, že to rozhodně není jenom o těchto dvou věcech, ale troufl bych si říct, že jsou to právě ty dvě základní, od kterých se posléze všechno odvíjí.

Rozvoj soft skills

Dynamika a nestálost naší práce má jistý vliv na formování určitých osobních vlastností od odpovědnosti až po dochvilnost a pečlivost. Práce v korporátu může mít za důsledek vytvoření lepší schopnosti komunikace s kolegy a klienty, nebo například lepší přístup k vykazování a plánování práce.

Všechny tyto výhody a jejich důsledky patří právě k těm důvodů, proč práci v KPMG budu vždy považovat za velmi hodnotnou, jak pro naše klienty, tak pro nás samotné.

Pokud by ses chtěl na něco zeptat nebo by tě práce u nás lákala, rozhodně se neboj na mě obrátit a nezapomeň se podívat na naše volná místa.