Po práci legraci. Někdy před prací. Někdy třeba také během ní. Studentská léta, však to znáte. Tak kde se potkáme?