Čo robia auditori počas leta?

Začiatok hlavnej auditnej sezóny sa spája s obdobím nového roka a trvá približne do konca apríla alebo mája. Čo sa však v audite deje počas krásnych letných dní?

Život auditora je úzko spojený s denným svetlom – s jeho pribúdaním pribúda aj voľný čas a naopak ubúdajú nadčasy a hodiny strávené za notebookom. Pravdaže to neznamená, že počas leta nemáme žiadnu prácu – stále prebieha audit vo firmách, ktoré majú koniec roka napríklad v marci alebo júni, štvrťročné audity alebo rôzne iné špeciálne projekty. Isté však je, že práce je počas leta nemej, avšak to určite neznamená nudu.

Čomu sa teda venujeme?

Leto pre auditorov predstavuje hlavnú školiacu sezónu – KPMG ponúka širokú škálu školení. Jedná sa pravdaže predovšetkým o technické školenia, kde rozvíjame svoje auditné znalosti a však v ponuke sú aj školenia, kde môžeme vylepšovať svoje soft skils – napríklad školenie zamerané na business etiku, nakladenie s voľným časom alebo work-life balance. K tomu sa počas tohto obdobia pripravujeme aj na ACCU – medzinárodne uznávané skúšky z oblastí finančného riadenia, manažmentu a účtovníctva.

Povedzme si však pravdu

Na čo sa auditori z KPMG tešia cez leto najviac? Jednoznačne je to voľno – čas, ktorý môžeme stráviť na dovolenkách podľa vlastného výberu, odreagovať sa a načerpať energiu. Keďže počas sezóny máme pracovnú dobu nastavenú na 9 hodín, v mesiacoch júl a august si môžeme užívať vymoženosť v podobe voľných piatkov. Okrem toho máme možnosť čerpania voľna nielen v rámci všeobecne stanovej dovolenky, ale využívame aj nadčasy, ktoré sme si počas sezóny poctivo nadpracovali.

Letný život však neprebieha len mimo firmy – KPMG organizuje počas leta mnoho zaujímavých eventov, medzi ktoré patria napríklad Liga cup, kde súťažíme o prvenstvá v športoch ako sú futbal či volejbal, dračie preteky lodí na Brnenskej priehrade alebo tematická plavba na parníku po Vltave.