Zpět na články

Co děláme v MC? Díl 5: Public

Přečtěte si od kolegyně Ludmily Faltusové, co dělá její tým.

V rámci celého Management Consultingu v KPMG se naše oddělení vyznačuje určitými specifiky, která plynou z faktu, že našimi klienty jsou převážně subjekty státní a veřejné správy. Práce v MC Public tak nabízí kombinaci práce v expertním týmu v consultingu s možností přispívat k rozvoji oblasti veřejného sektoru. V našem týmu  totiž pracujeme právě na projektech, jejichž cílem je zlepšovat fungování veřejné správy na všech jejích úrovních.

Spolupráce s našimi klienty funguje podobným způsobem jako spolupráce s klienty v komerčním sektoru, kdy společně hledáme efektivní řešení problémů či dodáváme expertízu, kterou klient sám nedisponuje. V minulosti jsme úspěšně zrealizovali mnoho projektů, jejichž implementací došlo k reálnému zlepšení ve fungování státních a veřejných institucí (zavedení projektových kanceláří na ministerstvech, návrhy změn v řízení procesů a změn organizační struktury v organizaci veřejné dopravy či návrhy konsolidace agend v rámci významných rezortů a jejich podřízených organizací). Vedle těchto projektů zaměřených na optimalizaci se náš tým zabývá projekty z oblasti fondů a vším, co s nimi souvisí. Díky těmto projektům se našemu oddělení daří udržovat dlouhodobou spolupráci se slovenskou kanceláří KPMG, které pomáháme při realizaci projektů v oblasti EU fondů alokovaných právě na Slovensku. V souvislosti s fondy se část našeho týmu také věnuje dotačnímu poradenství pro komerční subjekty. Ve spolupráci s daňovým oddělením KPMG pomáháme klientům získat a administrovat dotace, aktuálně zejména dotace z evropských fondů na období 2014-2020.

V MC Public týmu je nás v současné době celkem 20, a to na různých úrovních od partnera Zdeňka Tůmy, který oddělení reprezentuje na nejvyšší úrovni, přes manažery, kteří řídí projekty, až po konzultanty, kteří tvoří nedílnou součást všech projektových týmů. Znalost fungování veřejného sektoru a pracovní zkušenost z veřejné správy je v našem týmu samozřejmě velkou výhodou a naši seniorní kolegové zpravidla mají s veřejným sektorem několikaleté zkušenosti. Obecně lze ale říci, že v týmu máme i spoustu lidí, kteří jako nováčci začínali bez praxe a velmi rychle se stali jeho plnohodnotnými členy, protože máme při práci na projektech v mnoha věcech tzv. volnou ruku a je jen na nás, zda této příležitosti využijeme.

Kromě týmu pracujícího na projektech pro veřejnou správu se z nás stal i skvělý tým lidí, kteří si rozumí a umí se dobře pobavit. I díky tomu jsme si společně užili dlouhou řádku akcí pořádaných ať už pro celou firmu, celé MC nebo jen pro náš tým. Pár příkladů za všechny – přivítání pro nováčky na terase naší kanceláře, závod dračích lodí v týmu KPMG, oslavy 25 let KPMG ve Žlutých lázních, MC outdoor víkend v Deštném v Orlických horách, vánoční večírek v holešovických Jatkách78, výlet do Slovenského Grobu na tradiční slovenskou husacinu, účast na pražském půlmaratonu a maratonu v barvách KPMG a nedávno také zdařilá ochutnávka výborných vín ve sklípku ve Valticích.

Já osobně jsem v KPMG už více než rok a nejvíce si na své práci cením těchto tří věcí – lidí v našem týmu, rozmanitosti v projektech a tempa, jakým se neustále učím novým věcem.

Volné pozice