Zpět na články
Risk Consulting

Ako som sa stal „aktuárom“

29. května 2018

Je to už pár mesiacov, čo som nastúpil ku kolegom aktuárom, spolu s ďalšími dvomi juniornými kolegami. Pol roka je dostatočná doba, aby sa človek rozhliadol a mal vlastný názor na prácu vo svojom tíme. Ako som sa tu „zabýval“, čo robíme a koho hľadáme ti rád opíšem v dnešnom článku.

Kto sme

Ako som spomínal v minulom článku, v rámci Risk Consultingu máme niekoľko pododdelení. Ja patrím do Insurance, presnejšie medzi „aktuárov“. Toto označenie sa používa pre vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí sú zodpovední za kalkuláciu rizík,  určovanie poistných sadzieb, výšky poistného, výšky technických rezerv, výpočty solventnosti a za štatistické vykazovanie v tejto oblasti. Všetko sa odohráva za pomoci čísel, výsledky nečarujeme z krištáľovej gule.

Čo robíme

Ako napovedá názov nášho oddelenia – Risk Consulting, vystupuje v ňom slovo risk. Konkrétnejšie, ide o riadenie rizika. Budúcnosť je totiž neistá a plná rizika. Riziko môžeme vnímať ako šancu, že sa vyskytne nežiaduca udalosť, ale taktiež môže byť príležitosťou.

Rezervy

Hlavnou náplňou našej práce sa zaoberáme poistnou časťou auditu poisťovní. Sledujeme a prepočítavame rôzne typy rezerv poisťovní a iné veci s tým súvisiace. Pracujeme separovane na životnej a neživotnej časti poisťovní. Na vykonávané procedúry existuje množstvo anglických termínov, no tým ťa teraz zahlcovať nebudem.

Keď je reč o rezervách, ďalším častým typom zákaziek je rezervovanie zamestnaneckých benefitov. Podľa legislatívy sa musia  určité typy benefitov rezervovať. Človek tu môže krásne prepojiť finančnú matematiku, teóriu štatistiky, či demografické údaje. V akej výške majú rôzne spoločnosti držať výšku rezerv k dnešnému dátumu pre vyplatenie rôznych benefitov v budúcnosti ako napr. pracovné či životné jubileá je to, čo počítame Výsledky sú zrozumiteľne interpretované, a človek sám vidí, čo s čím súvisí. 

Projekty a ďalšie zákazky

Z ďalších zaujímavých projektov by som spomenul napríklad audity podľa Solvency II. Tiež sa venujeme aktuálnym projektom súčasnosti, ako napríklad často zmieňované GDPR, ktorého nariadenie vychádza ku koncu mája 2018, či IFRS 17, ktoré má za úlohu zjednotiť účtovnícke vykazovanie poisťovní, vstupujúc do platnosti v roku 2021. Výsledky zákaziek všeobecne spisujeme do reportu, kde popíšeme zistené nálezy. Ako konzultantské oddelenie ponúkame aj rôzne poradenské služby.

Nuda? Nehrozí

Každá zákazka je v niečom iná a preto človeku nehrozí stereotyp. Práca je často kreatívna. To človeka podnecuje k premýšľaniu. K niektorým zákazkám máme výpočtové nástroje v Exceli, pri ktorom treba premýšľať ako funguje, a čo presne robí. Keď nám prvýkrát ukazovali výpočtové makro KPMG, vnímal som ho ako mlynček, do ktorého nasypeme vstupy, a vymelie nám výstupy. Takto by to však nefungovalo a je vidieť, čo sa za výpočtom všetko skrýva. Ako aj sám Albert Einstein povedal: „Radosť z myslenia a uvažovania je tým najkrajším darom prírody.“.

Naše zákazky a ich pracovnú hierarchiu v našej spoločnosti ti určite popíšem v inom článku podrobnejšie.

Koho hľadáme do tímu

Najdôležitejšia je chuť vzdelávať sa. Nie je možné, aby v oblasti poistnej matematiky pracovali len ľudia, s vyštudovanou čisto poistnou matematikou, či už v Prahe alebo Pardubiciach. Je to pomerne úzko špecifikovaná oblasť. Takýchto študentov/absolventov je málo, no však dopyt na pracovnom trhu je vysoký. V praxi to znamená, že najčastejší uchádzači pochádzajú z MFF UK (z odborov Finanční a pojistná matematika, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie), alebo z VŠE, Fakulty informatiky a statistiky.

Je fajn, ak si mal aspoň počas štúdia nejaké poistné predmety, aby si bol istý, že sa touto prácou chcú zaoberať do hĺbky a bude ich napĺňať. Ďalej je cenená schopnosť analytického myslenia, prepájania si informácii, technická zručnosť a tiež dávka trpezlivosti, keď ti spadne Excel, ktorý je tu denným chlebíčkom. :-) 

S radosťou privítame medzi nami nové tváre na novú sezónu. Či už z radov študentov, alebo čerstvých absolventov. Neváhaj, prihlás sa a trebars na ďalšom vianočnom večierku si spolu pripijeme. Tešíme sa na teba! :-)

thumbnail_201712011918046220880

 

Zpět na články

Mohlo by tě zajímat

Nestíháš číst? Dej nám svůj e-mail a ty nejzajímavější články ti pošleme rovnou do schránky!