#3rokyvKPMG
Accounting Services & Payroll

První rok

#1

Seznámíš se s novými jmény i interními procesy, ale také s používaným softwarem, ve kterém možná vystavíš i svou první fakturu.

Co obnáší práce asistenta finanční účetní?

#2

Budeš vstřebávat zakázky, a i když zjistíš, že vlastní poznámky jsou k nezaplacení, starší kolega ti vždycky bude k ruce. Na některých pozicích ale po roce můžeš práci i delegovat.

#3

Pravidelně budeš komunikovat s klientem a ke konci období už strávíš nějaký čas v jeho prostorech a s jeho účetními systémy.

#4

Seznámíš se se statistickými výkazy a budeš je i zpracovávat, stejně jako DPH nebo silniční daně. Budeš také asistovat při účetní závěrce a auditu.

#5

Čeká tě i možnost zapojit se do systému Certifikace účetních.

Profesní zkoušky pro účetní

Druhý rok

#1

Můžeš aspirovat na seniorní pozici.

#2

Budeš se dál zdokonalovat v profesionálním přístupu a v komunikaci s klienty.

#3

Zúčastníš se pravidelných odborných školení v oblasti účetnictví, daní nebo IT.

#4

Práci už budeš na některých pozicích delegovat.

#5

Pod dohledem a vedením zkušeného kolegy tě podle funkce čeká třeba účetní závěrka menší firmy nebo zpracování mzdové agendy.

Třetí rok

#1

Budeš už určitě působit na seniorní pozici, což s sebou přinese i zodpovědnost.

#2

Setkáš se s komplexnějšími, specifickými či jednorázovými zakázkami, které povedeš.

#3

Po celou dobu platí, že když nevíš, tak se zeptáš.

#4

Budeš se věnovat rozvoji kolegů na nižších pozicích. Samotného/samotnou tě to posune dál.

#5

Budeš poskytovat kolegům z týmu zpětnou vazbu.

Volné pozice