5 věcí, které jsem se naučila za první rok práce v consultingu

Dny neodbytně ubíhají, v koroně se zdá snad ještě rychleji, než běžně. KPMG byla moje první práce na full-time po škole a součástí týmu Management Consulting jsem už více jak rok. V oblasti consultingu, zvlášť jako nováček, se člověk hodně naučí. Tak jsem se ohlédla za prvním rokem, co taková zkušenost dala mně.

Rychlá orientace v nových tématech a projektech

V podstatě hned od chvíle, kdy člověk nastoupí, se dostane k projektům a nabídkám. Ačkoliv se kolegové snaží hodně pomoci, tak se jedná o mnoho nových informací najednou. Zároveň se nováček snaží pochopit fungování consultingu jako takového. Člověk se proto naučí velmi rychle orientovat, získávat a pamatovat si nové informace a nutně se učí určité míře samostatnosti.

Tvorba výstupů pro klienta

Na začátku jsem samozřejmě samostatně nic nedělala. Nicméně v rámci jednodušších úkolů, jako jsou úpravy prezentací, excelů či například zápisů, jsem se dostala k výstupům, které jsme odevzdávali jako tým, a díky tomu se učila, jak takové dokumenty vypadají a co je jejich obsahem. Ač se to tedy nezdá, i zdánlivě jednoduché úkoly poskytují člověku hodně vhledu do projektů, fungování týmu i práce klienta. Tyto znalosti pak využije později až bude výstupy samostatně tvořit a psát.

Komunikace

Každý má jinou úroveň komunikace, nicméně consulting je školou pro každého. Komunikace v týmu musí být jasná a zřejmá. Manažer projektu musí vědět, jak a na čem všichni pracují a jestli nevznikl nějaký problém. Tým mezi sebou musí komunikovat též, jinak mohou například dva kolegové zbytečně dělat stejnou práci. Dobře sehraný tým poté znamená nejen prvotřídní výstup pro klienta, ale také spokojené a dobře pracující zaměstnance.

Druhou stránkou je komunikace s klientem. Nejde jen o mluvení jako takové, ale o komunikaci v jakékoliv formě – tedy i třeba správně napsaný email. První emaily, které jsem sama posílala klientovi jsem si nechávala kontrolovat od kolegů a ráda přijímala rady, co a jak napsat lépe.

Práce s různými typy lidí

S komunikací se samozřejmě váže i spolupráce. Jeden z bodů, který dělá poradenství zajímavé je práce na různorodých projektech a pro různé klienty z více odvětví. Je možné, že se na různých projektech pracuje s jinými, a tedy na začátku novými lidmi. U nás je jen v MC (Management consulting) přes 100 zaměstnanců a je tedy pochopitelné, že člověku nesedne každý kolega. Během týdnů spolupráce se však dá naučit, jak s každým vyjít bez konfliktů. Nicméně (subjektivně řečeno) valná většina kolegů je skvělých a kromě čistě pracovních záležitostí běžně řešíme i radosti a strasti obyčejného života mimo kancelář.

Prioritizace a zase prioritizace

Ačkoliv se to ze začátku nezdálo, čím více člověk pracuje a dostane se do detailů určitého projektu (což se může stát klidně v prvních pár týdnech práce), je nutné nahromaděné úkoly prioritizovat. Je vhodné se v tu chvíli domluvit s manažery jednotlivých projektů (a případně kolegy), které povinnosti mají přednost. Já jsem si začala psát poznámky („TO DO listy“) ručně do notýsku a barevně značím, které úkoly patří k jakým projektům a které musím zpracovat nejdříve. Díky tomu je poté jednodušší si nastavit očekávání jak s manažerem, tak s klientem, kdy mohou jaký výstup očekávat.

Mít více projektů, týmů, manažerů a klientů zároveň znamená nutnost být flexibilní. Je nezbytné umět rychle reagovat na změny, měnit priority a přesouvat se v myšlenkách z projektu na projekt. S tím souvisí i bod komunikace – nastavená očekávání se v případě změny musí dobře vykomunikovat, aby nevznikl v týmu zmatek nebo se nestalo, že kolegové budou kvůli odložené práci v časovém presu.

Celkově jsem se naučila, že i když je práce občas obtížná a stresující, znamená také, že díky ní můžu pomáhat lidem a firmám a při tom spolupracovat se skvělými kolegy a to na ní mám nejradši. Jestli by tě to taky bavilo, dej nám o sobě vědět. Zrovna hledáme studenty a absolventy. A neboj se, všechno tě naučíme.