5 otázek pro manažera z Technology

V tomto článku jsem vyzpovídala mého kolegu a jednoho z manažerů týmu Technology v Management Consulting, Jirku Šulce. Díky jeho odpovědím nahlédnete do světa Technology a zjistíte, jak vypadá typický pracovní den manažera v KPMG nebo co je nejlepší část práce.

Jirko, jaká je tvoje pozice v KPMG a v Technology?

Beo, v KPMG jsem na pozici Associate Manager Technology v Management Consulting týmu. V Technology řídím a dodávám projekty se zaměřením na IT architekturu, design a projekty soustředěné na podnikový informační systém SAP.

Do KPMG jsem přišel z velké energické společnosti po více než 8 letech zkušeností na pozici řízení podpory rozvoje, architektury a byznys analýzy. Obdobnou dobu jsem měl možnost pracovat i ve finančním sektoru, kde jsem kromě řízení rozvoje IT platforem a IT bezpečnosti sbíral v začátcích i důležité zkušenosti na pozicích správce koncových zařízení a následně administrátora LINUX/UNIX systémů.

Technology je dynamické rychle se měnící odvětví, kde hlavním rizikem pro IT týmy je, že začnou díky množství řešených úkolů, složitosti rozhodování a rizik při akceptaci změn žít „svým vlastním životem“ a odloučí se od potřeb byznysových útvarů. Tento problém vnímám jako začátek konce úspěšných IT týmů. K tomu, abych toto měl vždy na paměti, mi pomáhá moje úplně první pracovní zkušenost z malé rodinné firmy, kde jsme měli možnost každý den vnímat důležitost rozvoje IT v souladu s byznys potřebami a tato symbióza a schopnost IT adoptovat nové trendy a poskytovat potřebné služby byla nezbytným předpokladem pro růst našeho byznysu. Nezáleželo na tom, zda jsme tenkrát implementovali „jen“ první Novell síť a umožnili přes IPX sdílet první data, realizovali přechod na TCP/IP protokol, nebo implementovali první aplikace v Delphi či následně realizovali jejich přepis do C# a neřešili komplexní přechod na novou flexibilní digitální architekturu, jako nyní.

Zkus nám představit Technology v pár větách

Jak jsem uvedl v předchozím bodě. Technology je dynamické, rychle se měnící odvětví, ve kterém je pro mnoho klientů složité se zorientovat. Proto v Technology v rámci KPMG rozvíjíme takový tým specialistů, který je zaměřeni na konkrétní oblasti a zároveň má dostatečný přehled přes celou technology doménu. Pokud je vlastní doména tak obsáhlá, že by nebylo možné o ní efektivně sdílet know-how, tak mají členové Technology týmu vždy informace, kdo potřebnými znalostmi disponuje a jak je získat. Díky tomu jsme v Technology připraveni podporovat zákazníky z technologického pohledu i v dnešní době, kdy může docházet k přehodnocování celých obchodních modelů společností, v době, kdy dochází k výraznému vlivu digitalizace, zkracování životních cyklů produktů a technologií a změnám chování interních i externích zákazníků.

Nejzajímavější projekt v poslední době?

Na to je, Beo, těžké reagovat. Tím, jak je Technology obsáhlé a neustále se měnící odvětví, tak nejzajímavější na našich projektech je jejich různorodost. Jen těžko se mi vybírá jeden konkrétní projekt, jelikož měřítko pro mne, jako technologicky zaměřenou osobu, není velikost projektu, ale i technologické výzvy, které projekt řešil. Je tedy hodně z čeho vybírat, ať se jednalo o podporu digitalizace velkého retailového zákazníka se všemi technologickými trendy, nebo příprava strategie a podpora realizace přechodu na SAP S/4HANA. Zřejmě by to byl nějaký projekt z těchto dvou oblastí. U podpory digitalizace díky komplexitě řešeného problému z pohledu technologií – vyřešení zachytávání dat z legacy systémů, streamování dat, vytvoření jednotné datové základny, vytvoření vrstvy sdílených služeb využívajících kontejnerizační platformy a publikování služeb přes API gateway pro moderní custom vyvíjené frontendové prostředí. Naopak u SAP S/4HANA projektů je výzvou analýza IT podpory stávajících byznys procesů a jejich design s ohledem na možnosti nové vyspělé SAP technologie a návrh vhodného způsobu přechodu.

Jak obvykle vypadá tvůj pracovní den?

V roce 2020 může zřejmě málokdo mluvit o tom, že jeho současné pracovní dny vypadají jako jeho „obvyklé pracovní dny“. :-)

Hodně času nyní trávím na home-office, což díky mé rodině a zázemí není problém. I díky službám a konzultacím, které Technology nabízí, se využívání online a jiných moderních nástrojů komunikace a spolupráce výrazně rozšířilo i u našich klientů a není tak problém pokračovat v dodávce projektů či realizovat projekty nové. Stejně tak KPMG přistoupila k podpoře zamezení šíření onemocnění COVID-19 zodpovědně a z pohledu podpory vzdálené práce nám vyšla hodně vstříc.

Vždy jsem měl home-office něco jako vysněný cíl, kde jsem se viděl při psaní kódu či modelování architektury ve SPARX EA někde na pláži, ideálně ne u Máchova jezera, ale raději u moře. To se ale po jarních i teď podzimních zkušenostech roku 2020 postupně mění. Osobní kontakt s kolegy a zákazníky chybí a komfort pracoviště domácí podmínky úplně nenahradí. Stejně tak by podle mne dlouhodobý home-office hůře podporoval work-life balance.

Věřím tedy, že po odeznění korona krize zůstane částečná možnost home-office, ale vrátím se více ke svému obvyklému pracovnímu dni. Ten vypadá tak, že jsem většinou v práci rád mezi prvními, využiji čas od 7 hodin do prvních schůzek na nejvíc tvůrčí výstupy, u nichž je potřeba klid a soustředění. Následují schůzky a jednání se zákazníky a kolegy, pokračování v práci na výstupech a průběžné odkládání nedůležitých a rutinních věcí na večer. Z práce preferuji odejít včas, ideální by bylo do 17. hodiny, což se ne vždy podaří, ale chci si užit rodinu, zasportovat, případně zajít za kulturou. Večer si nedovedu představit bez VPN připojení či online kolaborace nad výstupy, které jsem odložil v průběhu dne.

Tak končí můj pracovní den. Jsem rád, když mohu svůj notebook zavřít s pocitem dobře odvedené práce a s vědomím, že se zajímavé projekty, na kterých v Technology pracujeme, podařilo našemu týmu opět posunout kupředu.

A už poslední otázka. Co tě na práci nejvíce baví?

To je, jak jsem říkal o rozmanitosti projektů, na kterých pracujeme. Je to o nových technologiích, se kterými se potkáváme a pracujeme jak teoreticky, tak i prakticky. Je to o možnosti se rozvíjet, je to o podpoře, kterou tým Technology dostává od vedení KPMG, partnerů, direktorů a seniorních manažerů, napříč celým KPMG. Baví mne, že díky této podpoře máme možnost si aktivně vyhledávat potřebná školení a certifikace a ty absolvovat.  Jsem rád, že pracuji v Technology, bez kterého se nyní jen málokdy obejde dodávka jakýchkoliv jiných projektů a služeb napříč celým KPMG. Je zajímavé se díky technologiím dostat do projektů realizovaných auditními týmy, risk consulting týmy či podporovat velké fúze a akvizice.

Děkuji Jirkovi za čas, který věnoval rozhovoru, a doufám, že jsme dokázali trochu přiblížit naši práci. Jestli by vás něco takového bavilo, tak se podívejte na seznam volných pozic a dejte nám o sobě vědět. A nebojte, naučíme vás to!